Domme om medlemsskabsforpligtelse
Højesteret d.14. juli 2013

Dom: fredag d. 14. juni ved Højesteret

Højesterets dom: "Landsrettens dom stadfæstes."

 

 

 

Tryk her for at læse den fulde dom.

Havehjørnet

Aktiv i februar

 

14 Jann Cotoneaster brandkjaer 0Cotoneaster 'Braendkjaer'

Husk at! – æble- og pæretræer kan beskæres; det sikrer luft og lys i træerne samt større frugter med en god farve.
Undlad at! - beskære i hård frost, grenene kan frostsprænges. Læs mere…