Domme om medlemsskabsforpligtelse
Højesteret d.8 juni 2010.

Dom: tirsdag d.8 juni 2010 ved Højesteret

 Højesterets dom: "Landsrettens dom stadfæstes"

 

Hvis der hviler en servitutmæssig forpligtelse på en andelsforening, hvor Forbundet er påtaleberettiget, kræver det Forbundets samtykke at få aflyst servitut såvel som medlemskab.

 

Når Forbundet er påtaleberettiget efter en servitut, der hviler på foreningens ejendom, er det ej i strid med den foreningsretlige lighedsgrundsætning at nægte haveforeningen ret til udmeldelse, på trods af, at betingelserne for udmeldelse efter Forbundets vedtægter er opfyldt.

 

Landsrettens dom: "Kolonihave forbundet for Danmark frifindes".

 

Tryk her for at læse den fulde dom.

 

Havehjørnet

Gøremål: november - februar

Planteafstand - Kompost- Udtynding - Væksthuset- Græsplænen

 

06-07 dec cotoneaster Jann P

 

Læs mere…