Domme om medlemsskabsforpligtelse
Landsretsdom - d.1 juli 1999

Dom: d.1 juli 1999 ved Østre Landsret 7. afdeling.


Landsrettens dom: "Kolonihaveforbundet... frifindes".

 

Andelshaverforeningen (herefter AH) fik ikke medhold i, at Forbundet burde acceptere en aflysning af de på skødet hvilende servitutter, som giver Forbundet påtaleret og forpligter AH til medlemskab af forbundet.

 

Retten fandt det ikke stridende imod Aftalelovens § 36, at fastholde servitutten da den ikke "påfører sagsøger særligere eller ekstraordinære forpligtelser".

 

Desuden anførte retten, at selvom lånet til køb af grundene er blevet indfriet af AH, medfører det ikke et sammenfald i fritagelse fra forpligtelsen til at være medlem af forbundet.

 

Tryk her for at læse den fulde dom.

 

Havehjørnet

Bedet, der holder sig i form

 

18 19 IMG 5778 Hortensie Lisbeth

I september, hvor haven måske ser lidt slukøret ud efter en lang sommer, eller du blot trænger til at se nyt liv i haven, kan det være dejligt med et helt enkelt bed. Læs mere…