Domme om mangler ved kolonihavehuse
Retten på Frederiksberg d. 6. juni 2012.

Dom: Afsagt d. 6. juni 2012 ved Retten på Frederiksberg.

 

Byrettens dom: "Sagsøgte skal inden 14 dage til sagsøger betale..."


Sagsøger havde i denne sag købt et kolonihavehus, som hun ved besigtigelsen ikke fandt nogen mangler ved, efterfølgende viste huset sig imidlertid at have en del ikke ubetydelige mangler. Bl.a. var loftet buet pga. fugt indtrængning fra taget, der var borebiller i gulvet, desuden var huset 4 kvm. mindre end opregnet i vurderingsrapporten.

 

Retten fandt det ikke bevist, at sagsøgte (sælger) havde været svigagtig eller fortiet oplysninger, tværtimod fandt retten, at sagsøgte havde gjort sagsøger opmærksom på utæthederne i taget.

 

Hvad angik manglerne i gulvet og husets mindre areal, fandt retten, at disse mangler var af sådan en karakter, at sagsøgte måtte tilbagebetale et af retten fastsat skønsmæssigt beløb

 

Tryk her for at læse den fulde dom.

 

Havehjørnet

Gøremål: november - februar

Planteafstand - Kompost- Udtynding - Væksthuset- Græsplænen

 

06-07 dec cotoneaster Jann P

 

Læs mere…