Domme om eksklusion af medlemmer
Østre landsret d. 5. januar 2012

Dom: 5. januar 2012 Østre landsret.

 

 

Landsrettens dom: "Appellanterne frifindes... Haveforeningen skal betale sagsomkostninger".

 

Haveforeningens eksklusion af to lejere, som resultat af manglende reaktion på bestyrelsens påtale af et ulovligt byggeri, havde ikke det fornødne grundlag. Retten lagde til grund, at appellanten ikke kunne "forud for eksklusionen anses for at have modtaget en sådan tilstrækkelig præciseret påtale". Følgende faktum blev dog udeladt af Landsretten: at appellanterne havde ansøgt om byggeriet forinden og fået afslag, samt at den ene af appellanterne i øvrigt havde været en del af haveforeningens vurderingsudvalg.

 

Tryk her for at læse den fulde dom.

 

Havehjørnet

Aktiv i februar

 

14 Jann Cotoneaster brandkjaer 0Cotoneaster 'Braendkjaer'

Husk at! – æble- og pæretræer kan beskæres; det sikrer luft og lys i træerne samt større frugter med en god farve.
Undlad at! - beskære i hård frost, grenene kan frostsprænges. Læs mere…