Domme om eksklusion af medlemmer
Retten i Glostrup d. 8. oktober 2012.

Dom: afsagt d. 8. oktober 2012 ved Retten i Glostrup.

Byrettens dom: "Haveforeningen... tilpligtes at anerkende, at den stedfundne ophævelse af sagsøgernes medlemskab af Haveforeningen... samt opsigelse af lejeaftalerne vedrørende havelodderne... er ugyldige".


Dommeren lagde bl.a. til grund for sin dom, at sagsøger 1 (kassereren), ifølge sagsøgte 1 selv, havde handlet indenfor den bemyndigelse, som han fik af bestyrelsen, samt at dette ikke var blevet anfægtet af andre vidner under retssagen.

 

Desuden har dommeren i sine præmisser lagt vægt på, at der udover en bøde for uautoriserede el-installationer af sagsøger 2 (formanden), ikke forelå andet end en frafaldet sigtelse for underslæb mod sagsøger 1.

 

I sin begrundelse antyder dommeren, at foreningen skulle have foretaget rettergangsskridt overfor sagsøgeren forinden eksklusionen fra foreningen.

 

Tryk her for at læse den fulde dom.

 

Havehjørnet

Gøremål: november - februar

Planteafstand - Kompost- Udtynding - Væksthuset- Græsplænen

 

06-07 dec cotoneaster Jann P

 

Læs mere…