Domme om bestyrelsesansvar
Højesteret d. 7. februar 2013

Dom: Afsagt torsdag d. 7. februar 2013 ved Højesteret.

 

Højesterets dom: "Appelanterne A og B frifindes..."

 

En grundejerforening D anlagde sag mod henholdsvis Trafikministeriet og kommunen C. Ved en generalforsamling havde D's bestyrelsesformand A og bestyrelsesmedlem B fået bemyndigelse af grundejerforeningen til, at føre sagen ved "domstolene".

 

De tabte indledningsvist i byretten og påførte grundejerforeningen sagsomkostninger på 300.000 kr,. Grundejerforeningen ankede efterfølgende sagen til landsretten. Forud for anken skrev A en mail ud til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og bad dem om at komme med indsigelser, hvis de ikke mente, at en anke var forsvarlig.

 

Anken gik først og fremmest på at få ændret byrettens afgørelse, og sekundært at få landsretten til at nedsætte byrettens afgørelse omkring sagsomkostninger, som advokaten benævnede, som "eksorbitante".


D tabte også sagen ved Landsretten, og efterfølgende anlagde C sag an imod A og B, som den mente burde ifalde et erstatningsretligt ansvar overfor C da de på D's vegne valgte at anke en sag til Landsretten, som de ikke kunne være sikker på, at D havde råd til at betale sagsomkostningerne for, i det tilfælde, at sagen blev tabt. 

 

Her fandt Højesteret ikke, at hverken A eller B havde handlet ansvarspådragende i deres handlinger, og lagde bl.a. vægt på, at de havde handlet i tillid til advokatens råd, at bestyrelsesarbejdet ikke var professionelt, at en grundejerforening ikke driver erhvervsmæssig virksomhed, at der på generalforsamling af 12. november 2008 (efter den endelige afgørelse i Landsretten) ikke var rejst kritik af, at appelbeslutningen var truffet uden at være behandlet på generalforsamling først.

 

Højesteret mente ikke, at det var ansvarspådragende, at A og B på D's vegne valgte at anke sagen, velvidende, at D i værste fald ikke ville være i stand til at afholde udgifterne i forbindelse hermed.

 

Tryk her for at læse den fulde dom.

Havehjørnet

Gøremål: november - februar

Planteafstand - Kompost- Udtynding - Væksthuset- Græsplænen

 

06-07 dec cotoneaster Jann P

 

Læs mere…