Domme i overprissager
Overprissag: Højesteretsdom U.2007.306H

Dom fredag d. 14. september 2007 ved Højesteret

 

Højesterets dom: "Finder Højesteret... at den betalte overpris skal tilbagebetales".


Kolonihaveforbundets vurderings- og maksimalprisbestemmelser er bindende for haveejere, uanset om de er gyldigt vedtaget i en haveforenings egne vedtægter.

 

Den praksis hvor folk betaler "penge under bordet" er, hvor udbredt den end måtte være, ikke i overensstemmelse med de gældende regler for vurdering og derfor ulovlig.

 

En køber kan ved et salg, hvor salgsprisen ligger over vurderingsprisen forlange at få tilbagebetalt differencen imellem de to.

 

Tryk her for at læse den fulde dom.

Havehjørnet

Aktiv i haven - April

 

Husk at: Der kan stadig forekomme let frost, sarte planter bør stadig være dækket.
Undlad at: Så varmekrævende køkkenurter før jordtemperaturen er ca. 15 °C i maj. Læs mere…