Domme i overprissager
Foreningsansvar ved vurdering - salg til overpris

Dom: afsagt d. 22. december 2008 ved Retten på Frederiksberg

 

Byrettens dom: "De sagsøgte... skal betale til sagsøgerne".

I denne dom blev en haveforening holdt ansvarlig for en foretaget vurdering, der stred imod de gældende vurderingsregler. Vurderingsprisen af kolonihavehuset lå 146 % over, hvad flere på hinanden gentagne uvildige vurderinger havde fastslået.

 

Det blev i øvrigt lagt til grund, at vurderingsudvalget udmærket var klar over, at det pågældende hus var overbebygget med 20 kvm.

 

Den sagsøgte haveforening og sælger blev derfor forpligtet til hver især at betale halvdelen af overprisen tilbage, og haveforeningen alene skulle afholde sagsøgernes sagsomkostninger, da man fandt dem ansvarlige for at sagen i det hele taget var opstået.

 

 Tryk her for at læse den fulde dom.

Havehjørnet

Gøremål: november - februar

Planteafstand - Kompost- Udtynding - Væksthuset- Græsplænen

 

06-07 dec cotoneaster Jann P

 

Læs mere…