Domme i overprissager
Kendelse om syn og skøn

Kendelse: afsagt d. 23. februar 2006 af Retten i Ballerup.

 

Byrettens kendelse: "... det begærede syn og skøn herefter skønnes at være uden betydning for sagen... De sagsøgtes begæring om foretagelse af syn og skøn tages ikke til følge."

 

De sagsøgte (sælger og ejendomsmægler) havde her fremsat ønske om at få foretaget en syn- og skønsvurdering, men retten fandt ikke grundlag for at foretaget sådan en vurdering, da sagsøger ikke havde bestridt, at kolonihavehusets værdi var i overensstemmelse med salgsprisen – såfremt prisen skulle fastsættes efter markedsvilkår.

 

Tryk her for at læse den fulde kendelse

 

Havehjørnet

Gøremål: november - februar

Planteafstand - Kompost- Udtynding - Væksthuset- Græsplænen

 

06-07 dec cotoneaster Jann P

 

Læs mere…