Domme i overprissager
Kendelse om syn og skøn

Kendelse: afsagt d. 23. februar 2006 af Retten i Ballerup.

 

Byrettens kendelse: "... det begærede syn og skøn herefter skønnes at være uden betydning for sagen... De sagsøgtes begæring om foretagelse af syn og skøn tages ikke til følge."

 

De sagsøgte (sælger og ejendomsmægler) havde her fremsat ønske om at få foretaget en syn- og skønsvurdering, men retten fandt ikke grundlag for at foretaget sådan en vurdering, da sagsøger ikke havde bestridt, at kolonihavehusets værdi var i overensstemmelse med salgsprisen – såfremt prisen skulle fastsættes efter markedsvilkår.

 

Tryk her for at læse den fulde kendelse

 

Havehjørnet

Aktiv i haven - April

 

Husk at: Der kan stadig forekomme let frost, sarte planter bør stadig være dækket.
Undlad at: Så varmekrævende køkkenurter før jordtemperaturen er ca. 15 °C i maj. Læs mere…