Domme i overprissager
Rådgiver ansvar ved overpris

Dom: afsagt den 4. juni 2008 af Østre Landsret.

 

Landsrettens dom: "De sagsøgte... skal in solidum betale... til sagsøgerne... Sagsøgte 1 skal friholde sagsøgte 2 og 3 for ethvert beløb... de måtte komme til at betale sagsøgerne".


Landsretten fandt det bevist, at sagsøgte 1 (sælger), sagsøgte 2 (sælgers ejendomsmægler) og sagsøgte 3 (købers advokat) alle havde været medvirkende til, at køber havde betalt en overpris for huset, som pga. efterfølgende strengere håndhævelse af salgsregler måtte betragtes som et tab, da kolonihavehuset ved et senere salg ikke lovligt ville kunne handles til samme pris.
Derfor skulle sagsøgte 1-2-3 alle udrede erstatning til sagsøgerne.


I det indbyrdes forhold imellem de sagsøgte, skulle sagsøgte 1 bære hele erstatningskravet om tilbagebetaling til køberne. Således, at sagsøgte 2 og 3 kunne søge hvad de end betalte til sagsøgerne tilbagebetalt fra sagsøgte 1.
Det blev af retten lagt til grund, at sagsøgte 1 overfor sagsøgte 2 havde udvist tilstrækkelig egen skyld, ved ikke at informere sagsøgte 2 om, at "Kolonihaveforbundet var "efter" haveforeningen på grund af dennes prisfastsættelser", som foregik efter markedspris og ikke fulgte de gældende regler på området.


Endvidere udtalte retten, at sagsøgte 1, da han netop var tvunget til at sælge haven da han ikke herudover havde en helårsbolig, og skulle have solgt til vurderingspris var der ikke tale om et lidt tab, men derimod uberettiget berigelse.

 

Tryk her for at læse den fulde dom.

 

Havehjørnet

Gøremål: november - februar

Planteafstand - Kompost- Udtynding - Væksthuset- Græsplænen

 

06-07 dec cotoneaster Jann P

 

Læs mere…