Domme i overprissager
Overprissag: Retten i Ballerup d. 17. november 2005

Dom: Afsagt af Retten i Ballerup d. 17. november 2005.

 

Byrettens dom: "Som følge heraf skal den krævede overpris tilbagetales."


Retten lagde bl.a. til grund, at Kolonihaveforbundets hovedbestemmelser skal forhindre spekulation og kapitalvinding, og når disse regler for vurdering og salg er gengivet i Rønhøjgaards vedtægters § 8, er det så meget desto mere medvirkende til, at foreningens medlemmer og bestyrelse er forpligtet til at lade salg finde sted i overensstemmelse med disse.

 

Under retssagen havde den tidligere formand og nuværende næsteformand begge tilkendegivet, at bestyrelsen forsætligt havde tilsidesat forbundets regler.

 

Den sagsøgte sælger blev derfor forpligtet til at tilbagebetale det beløb, som oversteg den skønsmæssige vurdering til køberne

 

Tryk her for at læse den fulde dom.

Havehjørnet

Gøremål: november - februar

Planteafstand - Kompost- Udtynding - Væksthuset- Græsplænen

 

06-07 dec cotoneaster Jann P

 

Læs mere…