Domme i overprissager
Overprissag: Retten i Roskilde Byret d. 12. januar 2006

Dom: afsagt d. 12. januar 2006 i Roskilde Byret.


Byrettens dom: "Sagsøgernes påstand tages derfor til følge... Sagsøgte... skal... betale... til sagsøgerne."


Sagsøger (køber) havde nedlagt påstand i retten om, at sagsøgte (sælge) skulle tilbagebetale den del af salgsprisen, som overskred den samlede vurderingspris, som gjaldt huset, beplantningen og løsøret.

 

Retten gav sagsøger medhold i sin påstand, med den begrundelse, at kolonihavehuse ikke bør kunne sælges til markedspris, da det tværtimod udtrykkeligt i Kolonihaveforbundets og de forskellige foreningers vedtægter er bestemt, at salgsprisen ikke må overstige den vurdering, som skal finde sted forud for et nyt medlems indtræden i lejemålet.

 

Tryk her for at læse den fulde dom.

 

Havehjørnet

Aktiv i haven - April

 

Husk at: Der kan stadig forekomme let frost, sarte planter bør stadig være dækket.
Undlad at: Så varmekrævende køkkenurter før jordtemperaturen er ca. 15 °C i maj. Læs mere…