Domme i overprissager
Overprissag: Retten i Rønne d. 23. januar 2006

Dom: afsagt d. 23. januar 2006 af Retten i Rønne.

Byrettens dom: "Inden 14 dage betaler sagsøgte... til sagsøgerne."

 

Køberne (sagsøger) blev af retten tilkendt at få tilbage, det beløb af salgsprisen, som lå over den pris, der blev fastsat ved vurderingen.

 

Retten lagde bl.a. til grund, at en overdragelse af et kolonihavehus ikke kan ske på frie markedsvilkår, da der sammen med huset følger en brugsret til det havelod, som huset ligger på. Fordi man netop skal handle loyalt overfor de bestemmelser for vurdering, som udgår fra Forbundet og hviler på medlemmerne.

 

Tryk her for at læse den fulde dom.

 

Havehjørnet

Gøremål: november - februar

Planteafstand - Kompost- Udtynding - Væksthuset- Græsplænen

 

06-07 dec cotoneaster Jann P

 

Læs mere…