Domme i overprissager
Overprissag: Københavns byret d. 2. juni 2008

Dom: afsagt d. 2. juni 2008 ved Københavns Byret.

 

Byrettens dom: "De sagsøgte skal inden 14 dage til sagsøgerne betale..."


I denne sag blev det af sagsøgte (sælger) påstået, at den salgspris, som var ca. 3 gange højere end vurderingsprisen, i det hele taget var retfærdiggjort med en løsøreliste, som bl.a. indeholdt 30 m2 ulovligt byggeri.

 

Sagsøgte påstod i øvrigt, at retten skulle tage hensyn til de ændrede vurderingsregler af 2008, hvor kolonihavehusene ofte fik en højere vurdering.

 

Retten tog ikke hensyn til sagsøgtes påstande og fastlagde tilbagebetalingsprisen efter differencen mellem vurderingspris og salgspris på handelstidspunktet.

 

Løsørets værdi blev fastsat skønsmæssigt og fratrukket i det beløb, som sælger skulle tilbagebetale køber.

 

 

Tryk her for at læse den fulde dom

Havehjørnet

Gøremål: november - februar

Planteafstand - Kompost- Udtynding - Væksthuset- Græsplænen

 

06-07 dec cotoneaster Jann P

 

Læs mere…