Domme i overprissager
Overprissag: Højesteret d. 8. december 2010

Dom: af onsdag d. 8. december 2010 ved Højesteret. 

 

Højesterets dom: "Landsrettens dom stadfæstes".


I dommen tilsiger højesteretten på ny, at vurderingsreglerne har bindende virkning overfor foreningernes medlemmer.

 

Retten lægger desuden til grund, at Kolonihaveforbundet ikke har givet anledning til den opfattelse, at vurderingsreglerne for andelshaveforeninger skulle være anderledes end de regler, som gælder for haveforeninger på lejet jord.

 

Derfor fik sagsøger ikke medhold i sin påstand om at blive friholdt fra at skulle tilbagebetale den del af salgsprisen, som oversteg vurderingsprisen.

 

Tryk her for at læse den fulde dom.

Havehjørnet

Gøremål: november - februar

Planteafstand - Kompost- Udtynding - Væksthuset- Græsplænen

 

06-07 dec cotoneaster Jann P

 

Læs mere…