Domme i overprissager

Domme i overprissager

Foreningsansvar ved vurdering - salg til overpris

Dom: afsagt d. 22. december 2008 ved Retten på Frederiksberg

Læs mere...

Passivitet og forældelse af krav

Dom: afsagt d. 2. maj 2011.

Læs mere...

Kendelse om syn og skøn

Kendelse: afsagt d. 23. februar 2006 af Retten i Ballerup.

Læs mere...

Rådgiver ansvar ved overpris

Dom: afsagt den 4. juni 2008 af Østre Landsret.

Læs mere...

Overprissag: Højesteret d. 8. december 2010

Dom: af onsdag d. 8. december 2010 ved Højesteret. 

Læs mere...

Overprissag: Østre Landsretsdom d. 8. februar 2008

Dom: afsagt d. 8. februar 2008 af Østre Landsrets 15. afdeling

Læs mere...

Overprissag: Højesteretsdom U.2007.306H

Dom fredag d. 14. september 2007 ved Højesteret

Læs mere...

Overprissag: Københavns byret d. 2. juni 2008

Dom: afsagt d. 2. juni 2008 ved Københavns Byret.

Læs mere...

Overprissag: Retten i Rønne d. 23. januar 2006

Dom: afsagt d. 23. januar 2006 af Retten i Rønne.

Læs mere...

Overprissag: Retten i Roskilde Byret d. 12. januar 2006

Dom: afsagt d. 12. januar 2006 i Roskilde Byret.

Læs mere...

Overprissag: Retten i Ballerup d. 17. november 2005

Dom: Afsagt af Retten i Ballerup d. 17. november 2005.

Læs mere...

Havehjørnet

Aktiv i haven - Oktober

 

04 06 oktober frugthaven Æble Discovery

Husk også - at det er plantetid for alle løvfældende træer og buske. Stedsegrønne kan dog også plantes. Læs mere…