Medlemskab
Løst og fast.

Kolonihaveforbundet udgiver 5 gange om året vores blad kaldet "Havebladet" samt udbyder priserne for de medlemmer, som har de flotteste haver. 

Derudover tilbyder vi ordninger, som kan frigøre bestyrelsen for diverse administrative opgaver

 Havebladet:

Udkommer fem gange årlig, tjener som oplysende medie til vores medlemmer, her kan man finde artikler omkring stort set alt, som har med kolonihaver at gøre. Det er også her, at man kan holde sig orienteret om, de aktuelle kolonihave problemstillinger.

Havepræmiering:

Ordningen giver mulighed for, at haveforeningerne kan tilmelde sig og herefter kan medlemmerne være med i dysten om, hvem der får kåret sin have som den flotteste.

Administrationsordningen:

Man kan tilmelde sig administrationsordning, hvor vores regnskabsafdeling overtager en væsentlig del af kassererens opgaver, herunder opkrævninger, opstilling af regnskab, betalingspåmindelser og andet.

Labels og lejekontrakter:

Vi sender gerne adresselabels ud til haveforeninger, så bestyrelsen slipper for besværet med at skrive adresser på brevene i forbindelse med f.eks. indkaldelse til generalforsamling. Derudover fremsender vi også lejekontrakter af karton, som mange haveforeninger finder at være mere præsentable end en lejekontrakt udskrevet på almindelig vis.

Havehjørnet

Aktiv i februar

 

14 Jann Cotoneaster brandkjaer 0Cotoneaster 'Braendkjaer'

Husk at! – æble- og pæretræer kan beskæres; det sikrer luft og lys i træerne samt større frugter med en god farve.
Undlad at! - beskære i hård frost, grenene kan frostsprænges. Læs mere…