Medlemskab
Fremtidige udfordringer og initiativer.

Her er en oversigt over de fremtidig udfordringer, som der kommer til at være for haveforeningerne

 

 

 

Kloakering:

- Alle overnatningshaver skal være kloakeret inden år 2027, derfor vil den kommunale myndighed på et tidspunkt påbyde påbegyndelse af denne. Her står vi klar til at forhandle med kommunerne med henblik på at opnå så gunstige vilkår for kloakering som muligt.

Lov om forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom:
- En ny dom har fastslået, at køb af kolonihavehuse er omfattet af den 6-dages fortrydelsesret, som kendes ved køb af anden fast ejendom. Forbundet arbejder i skrivende stund på at få tilpasset vores regler, så de tager dette in mente. Derudover er vi ved at få indhentet tilbud på ejerskifteforsikringer, som lever op til det særlige behov, som gælder kolonihavehuse.

Gamle nedrivningsmodne huse:
- I en del foreninger står forladte huse, der i bedste fald skal nedrives og i værste fald er direkte sundhedsfarlige – også for nabohusene. Vi arbejder således på at få oprettet en fond, der skal afse midler til at nedrive disse huse, så det kan højne standarden i foreningen og dermed tiltrække nye medlemmer.

Havehjørnet

Aktiv i februar

 

14 Jann Cotoneaster brandkjaer 0Cotoneaster 'Braendkjaer'

Husk at! – æble- og pæretræer kan beskæres; det sikrer luft og lys i træerne samt større frugter med en god farve.
Undlad at! - beskære i hård frost, grenene kan frostsprænges. Læs mere…