Medlemskab
Konkrete sager

Vi udbyder juridisk vejledning for medlemmer, bestyrelser og foreninger vedrørende de konkrete sager der måtte være

 

 

Hverdagen byder ofte på udfordringer her kan haveforeninger heller ikke altid gå ram forbi. Vi bistår selvfølgelig haveforeningerne med problemløsning og forebyggelse. En advokat koster penge, men vores juridiske vejledning er altid gratis for medlemmer, bestyrelse og foreninger.

Konkrete eksempler:
- Den eneste vej til haveforening er over en bro, som er i dårlig stand. Kommunen nægter at gennemføre reparationer af broen, hvorfor haveforeningen kontakter Forbundets jurist. Efter en kort skrivelse til Kommune, hvori der bliver redegjort for vores juridiske anskuelse, indvilliger Kommunen i at reparere vejen.
- En haveforening kontakter forbundet med henblik på at opnå et fradrag i grundskyld, som følge af byggemodningsudgifter afholdt til foreningens etablering. Efter Forbundets henvendelse til SKAT opnår haveforeningen en betydelig økonomisk gevinst.
- Et medlem har udøvet vold mod et af foreningens andre medlemmer. Her vejleder vi om, hvordan man som bestyrelse sørger for at iagttage de nødvendige og korrekte skridt til ophævelse af medlemskabet.
- En bestyrelse henvender sig fordi det viser sig, at kassereren har stjålet af kassen. Nu vil kassereren sælge sit hus. Her hjælper vi foreningen med at sikre sig, at pengene fra salget ikke går i lommerne på den tyvagtige kasserer.
- Forsikringsordningen er også tilpasset med henblik på at imødegå risici, som er en uundgåelig del af hverdagen for alle kolonihaver.
Der er alle mulige tænkelige scenarier, som kan udspille sig og hvortil, at man som bestyrelse/medlem kan ønske professionel og uvildig bistand.

Havehjørnet

Aktiv i februar

 

14 Jann Cotoneaster brandkjaer 0Cotoneaster 'Braendkjaer'

Husk at! – æble- og pæretræer kan beskæres; det sikrer luft og lys i træerne samt større frugter med en god farve.
Undlad at! - beskære i hård frost, grenene kan frostsprænges. Læs mere…