Medlemskab
Bestyrelsens kurser

Bestyrelsen tilbyder kurser til de forskellige haveforeninger. 

 


Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og derfor kan man ikke altid forvente, at bestyrelsen kender svarene på alle spørgsmål.
Forbundet ønsker at klæde bestyrelsen på til de opgaver, som skal varetages. Derfor afholder vi kurser, for at sikre bestyrelsen en større fortrolighed med arbejdet og sikre medlemmerne, at bestyrelsesarbejdet bliver udført forsvarligt.
Herunder kan nævnes kassererkurser hvor haveforeningens kasserer kan få den uddannelse, som er nødvendig for med større ekspertise at kunne varetage haveforeningens regnskab og økonomiske interesser.
Kurser i kolonihavejura er ligeledes med til at sikre den uddannelse som er nødvendig for, at bestyrelsen kan træffe beslutninger, som er juridisk velfunderede. Dermed får

 

Havehjørnet

Gøremål: november - februar

Planteafstand - Kompost- Udtynding - Væksthuset- Græsplænen

 

06-07 dec cotoneaster Jann P

 

Læs mere…

Søg på kolonihave.dk