Medlemskab
Et forbund på landsplan

Kolonihaveforbundet repræsenterer haveforeninger over hele Danmark 

 

 

Om kredsen hedder Vendsyssel, Aarhus, Odense eller Hovedstaden Syd er ikke afgørende, selvfølgelig vil 40.000 havelodder spredt rundt i landet også byde på lokale forskelle, men vigtigere end disse forskelle er de mange fælles ønsker og mål.
Fælles for alle må siges, at være ønsket om at være sikret fortsat at kunne leje den jord, hvorpå man har have, så billigt som muligt.
I 2001 blev mange af Danmarks kolonihaver gjort varige og dermed uopsigelige i kraft af Kolonihaveloven.
Ændringen af loven i 2013 medførte, at det ved lov blev sikret, at kommunerne fortsat må leje jord ud til haveforeningen, selvom det sker til en pris, som er billigere end ellers.
Politikerne vedtager lovene, men kolonihaveloven er ikke en selvfølge, tværtimod.
For at påvirke politikerne, kræver det også, at man har en bred national opbakning, derfor er alle medlemmer vigtige når det handler om at værne om kolonihaverne og deres fremtid.

Havehjørnet

Aktiv i februar

 

14 Jann Cotoneaster brandkjaer 0Cotoneaster 'Braendkjaer'

Husk at! – æble- og pæretræer kan beskæres; det sikrer luft og lys i træerne samt større frugter med en god farve.
Undlad at! - beskære i hård frost, grenene kan frostsprænges. Læs mere…