Medlemskab
Kontingent

Alle haveforeninger og dens medlemmer betaler kontigent hver halve fra indmeldelsesdatoen. 

 


Det koster 213 om året, som bliver delt op i 2 rater, der forfalder i juli og januar måned. 

 

For passive medlemmer gælder, at kontingentet udgør halvdelen af det til enhver tid gældende forbundskontingent.

 

Derudover skal der også indbetales et kontigent til haveforeningens kreds. Kontigentet er individuelt for alle kredsene. 

Medlemmer, som er blevet udnævnt til æresmedlemmer af diverse grunde, er kontigentfri.

Havehjørnet

Gøremål: november - februar

Planteafstand - Kompost- Udtynding - Væksthuset- Græsplænen

 

06-07 dec cotoneaster Jann P

 

Læs mere…

Søg på kolonihave.dk