Medlemskab
Kontingent

Alle haveforeninger og dens medlemmer betaler kontigent hver halve fra indmeldelsesdatoen. 

 


Det koster 213 om året, som bliver delt op i 2 rater, der forfalder i juli og januar måned. 

 

For passive medlemmer gælder, at kontingentet udgør halvdelen af det til enhver tid gældende forbundskontingent.

 

Derudover skal der også indbetales et kontigent til haveforeningens kreds. Kontigentet er individuelt for alle kredsene. 

Medlemmer, som er blevet udnævnt til æresmedlemmer af diverse grunde, er kontigentfri.

Havehjørnet

Aktiv i februar

 

14 Jann Cotoneaster brandkjaer 0Cotoneaster 'Braendkjaer'

Husk at! – æble- og pæretræer kan beskæres; det sikrer luft og lys i træerne samt større frugter med en god farve.
Undlad at! - beskære i hård frost, grenene kan frostsprænges. Læs mere…