Love, vedtægter og standardvilkår
Love, vedtægter og standardvilkår

Kolonihaveforbundet er en sammenslutning af havefolk organiseret i kolonihaveforeninger og har til formål at arbejde for medlemmernes interesse i alle spørgsmål af betydning for kolonihavebevægelsen.

 

Regler som gælder for alle haveforeninger

 

Love

Kolonihaveloven

 

Plan- og Jordkøbsloven

 

Vedtægter 

 

Forbundsvedtægten

 

Sammenligning af gammel og ny Forbundsvedtægt.

 

Haveforeninger på lejet jord PDF

 

Haveforening på lejet jord WORD

 

Sammenligning af gammel og ny standardvedtægt.

 

Obligatorisk Kredsvedtægt

 

 

Standardlejevilkår

 

Standardlejevilkår for leje af kolonihave.

 

http://kolonihave.dk/images/Filer/love_vedtaegter/Kredsvedtaegt1-1-2016.pdf

Havehjørnet

Aktiv i haven - April

 

Husk at: Der kan stadig forekomme let frost, sarte planter bør stadig være dækket.
Undlad at: Så varmekrævende køkkenurter før jordtemperaturen er ca. 15 °C i maj. Læs mere…

Søg på kolonihave.dk