Om Forbundet
Om Forbundet

Kolonihaveforbundet er med sine 40.000 medlemmer den største sammenslutning af kolonihavefolk i Danmark..  

 

På de øvrige sider vil du kunne finde oplysninger om Forbundets sammensætning, vores arbejde og hvad vi tilbyder vores medlemmer.  

 

I menuen til højre kan se Kolonihaveforbundets historiske milepæle. Hvis du vil læse mere om kolonihavernes udvikling i Danmark, så har Kolonihaveforbundets udgivet en jubilæumsbog i forbindelse med vores 100 års jubilæum, som du kan læse her.

 

Søg på kolonihave.dk

Highlights

 • 1821 De første haver – der endnu eksisterer – blev anlagt ved Aabenraa
 • I 1891 tog arbejdere i København skridt til de første kolonihaver her
 • 1906 de første forsøg få at samle havekolonier i en organisation indledtes i København
 • 1908 Kolonihaveforbundet så sagens lys i København
 • I 1913 blev forbundet landsdækkende med 21 foreninger
 • I 1914 besøgte 10.000 en haveudstilling i København – og det øgede haveinteressen
 • Fra 1916 bevilgede staten en gratis konsulent for havekolonierne. Denne statskonsulent ordning varede ved indtil år 2000
 • I 1950 rundede man 20.000 medlemmer og opdeles i kredse.
 • 2001: Ny kolonihavelov sikrede at hovedparten af havekolonierne fik status af varige haver, som dermed kun kunne nedlægges, hvis der blev stillet erstatningsjord til rådighed.
 • 2007: Principiel dom i Højesteret bekræftede forbundets ret til at fastsætte bindende vurderingsregler, der hindrede spekulation i kolonihavehuse og løsøre
 • 2008: Der er nu 40.000 haver under forbundet.