Salg
Jeg overvejer at sælge

Hvad er fremgangsmåden når man skal sælge sin kolonihave?

 

Man skal først og fremmest rette henvendelse til sin bestyrelse i haveforeningen, idet bestyrelsen skal være direkte involveret i enhver overdragelse af retten til en kolonihave. De kan desuden oplyse dig om den generelle fremgangsmåde og de specifikke regler, som er vedtaget af haveforeningen.

 

Det er også bestyrelsen, som i sidste ende skal vurdere om din køber opfylder kravene til at blive medlem af haveforeningen. Her kan være tale om bopælskrav, venteliste mm.

 

Venteliste eller ej?

Hvis der er venteliste i din haveforening, er det bestyrelsen, der vælger din køber ud fra placeringen på ventelisten. 

 

Hvis der ikke er venteliste står det dig frit for at sælge dit kolonihavehus til den, som er villig til at købe. 

 

Vurdering

Enhver kolonihave, der bliver overdraget ved et salg, skal vurderes efter vurderingsreglerne. Der kan ikke forlanges en højere pris for kolonihaven end vurderingen. Desuden kan et salg ikke betinges af, at løsøre indgår i købet.

 

En vurdering er gældende i et år fra, at den er blevet foretaget.

 

Hvis du er utilfreds med din vurdering, har du mulighed for at anke den, til dette formål kan du anvende følgende: ankeformular ved vurdering

 

 

Tingbogsattest 

I forbindelse med salg forlanger en del haveforeninger, at der samtidig indhentes en tingsbogsattest.

 

Den kan tjene som sælgers bevis over for køber på, at kolonihavehuset ikke er pantsat til f.eks. en bank, som sikkerhed for et banklån.

 

 

Information omkring salg

 

Vejledning om køb og salg af kolonihaver.

 

Vejledning om håndtering af købesummer.

 

Havehjørnet

Gøremål: november - februar

Planteafstand - Kompost- Udtynding - Væksthuset- Græsplænen

 

06-07 dec cotoneaster Jann P

 

Læs mere…

Søg på kolonihave.dk