Jeg er medlem - og hvad så
Jeg er medlem - og hvad så

Medlemskab af en kolonihaveforening indebærer en lang række fordele for dig, fremfor alt adgang til et fristed, en grøn plet i nærheden af din helårsbolig og til en rimelig leje.

 

Hvad medlemskabet indebærer

Medlemskabet indebærer også nogle forpligtelser – ikke mindst i forhold til haveforeningens øvrige medlemmer. Du er tæt på dine naboer og bør derfor benytte din have på en måde, som ikke generer dem, du deler hæk eller sti med. Du er som havelejer også foreningsmedlem og dermed forpligtet til at deltage i løsningen af de opgaver, som kun kan løses i fællesskab af din forenings medlemmer.

 

Dit medlemskab indebærer også mulighed for at være med til at beslutte, hvordan din forening skal drives. Det forudsætter - som det mindste - at du møder frem på jeres årlige generalforsamling og tager et medansvar for valget af foreningens bestyrelse og for de øvrige beslutninger, der skal træffes.


Har du har interesse og mulighed for det, kan du også stille op som kandidat til en post i din forenings bestyrelse eller som medlem af foreningens vurderinsgudvalg. Som bestyrelsesmedlem får du direkte medindflydelse på din forenings daglige drift. Bestyrelsesarbejde er både spændende og lærerigt. Inden du stiller op til bestyrelsen, skal du imidlertid gøre dig klart, at bestyrelsesarbejde i reglen optager en del tid og ikke altid er lige taknemmeligt.

 

Som i det øvrige samfund er det også blevet mere administrationskrævende at drive en kolonihaveforening. Kolonihaveforbundet støtter derfor på forskellig måde bestyrelsesmedlemmer i deres daglige arbejde, bl.a. via Forbundets kursusvirksomhed og med en lang række administrative værktøjer, som bestyrelserne har adgang til her på hjemmesiden.

 

Forbundet går endvidere – i samarbejde med kredsen – ind med bistand, hvis der skal forhandles med offentlige myndigheder, f. eks. om fornyelse af din forenings lejekontrakt, eller hvis der planlægges offentlige anlægsarbejder, som vil kunne berøre din forening. Der er også mulighed for at trække på Forbundets foreningsadministration, som sigter på at aflaste især foreningens kasserer for en række arbejdstunge opgaver.

 

Bestyrelsesbeslutninger kan i sjældne tilfælde påføre bestyrelsen som sådan et erstatningsansvar. Det kan bestyrelsen dog forsikre sig imod gennem tilmelding til Forbundets kollektive bestyrelsesforsikring. Tilsvarende kan din forening forsikre sit eventuelle vurderingsudvalg mod erstatningskrav gennem Forbundets kollektive vurderingsudvalgsforsikring.

Havehjørnet

Gøremål: november - februar

Planteafstand - Kompost- Udtynding - Væksthuset- Græsplænen

 

06-07 dec cotoneaster Jann P

 

Læs mere…

Søg på kolonihave.dk