Ud at se
Kolonihaver i Norwich

 

34 35 Grapes Hill Community garden DSC 4393

 

Grapes Hill Community Garden.

I Norwich i England findes flere forskellige typer af små haver, nogle mere lignende danske haveforeninger end andre.

 

Grapes Hill Commmunity Garden,

(se billedet herover)

 

Den prisvindende Grapes Hill Community Garden var oprindelig parkeringsplads hjemsøgt af narkomaner, men på initiativ af de omkringboende naboer blev området i 2010 omlagt af kommunen til en inspirende byhave, Urban Garden, med 9 højbede til blomster og grøntsager, frugttræer, vinpergola, stauder, græsplæne, legeplads og bålplads samt borde og bænke. Haven er indhegnet og aflåst og man skal være medlem for at benytte den eller for at kunne leje et af de ni højbede. Vanding foregår med tagvand fra nabo-bygningerne. Et godt eksempel på hvad man kan få op at stå, hvis man har sammenholdet og den rigtige ide på det rigtige tidspunkt.

 

Mousehold North Allotments

34 35 P1000085Mousehold North AllotmentsDen kommunale haveforening – Mousehold North Allotments - er beliggende ikke langt fra centrum. Her blev vi modtaget af forkvinden for foreningen, Kerry Annison, som fortalte om foreningen, dens opstart og dens sociale sigte for målgruppen, der er de svagest stillede, hvor målet er at tilbyde et stykke jord, samt dyrke egne grøntsager, frugter og blomster. Foreningen, der nu har haft ti års fødselsdag, består af 53 haver som alle er daghaver uden huse og overnatning. Jorden er lejet af kommunen og der er indlagt vand. Foreningen har modtaget flere priser fra både City Council og fra UK for sit arbejde. Herefter rundtur i foreningen, et broget, pittoresk skue. Der er ikke hække som i Danmark, så man kan ikke se hvor den ene parcel afløser den anden.

 

Bluebell South Allotments

 

34 35 P1000087 Bluebell South AllotmentsBluebell South Allotmentsstyres af et privat non profit selskab som et socialt projekt, the Sustainable Living Initiative. Projektet startede for 8 år siden med 8 haver på hver 6 m2, hvor man nu er oppe på 150 haver. Her er fælleshus med fælles haveredskaber og dyrkningsvejledninger i plastic til at tage med ud i haven. Forholdene er meget lig Mousehold North med hensyn til socialt sigte (England er langt mere klasseopdelt end i Danmark) med små haver uden hæk. For eksempel har man anlagt højbede til kørestolsbrugere. Her dyrkes økologisk uden brug af pesticider, og man går stærkt ind for genbrug, hvilket giver sig udslag i de mærkeligste løsninger som for eksempel en udbredt brug af gamle gulvtæpper og brædder til jorddækning mod ukrudt. Vand er indlagt og gratis, men vanding er problematisk på grund af høj grundvandstand. Man forpligtiger sig til ved indmeldelse at yde en indsats og medlemmerne er delt op i 7 teams med hver deres fagområde, hvor man skal deltage i mindst 2 teams.

 

Marlpit Community Garden 

34 35 Marlpit Community Garden P1000090Et af the Sustainable Living Initiative’s seneste projekter, Marlpit Community Garden, startede for to år siden, hvor man fik planting permission, og vi blev modtaget af direktøren for foretagende Dr. Mahash Pant, som fortalte om projektet og fremtidsvisionerne. Man har i dag 30 medlemmer, som hver får tildelt et stykke jord på 10 gange 1 meter adskilt af smalle græsgange, hvilket nok vil give problemer med indtrængende græsrødder. Den overordnede plan for området består af 200 haver, skolehaver, fællescontainer til værktøj m.v., et 0-energi fælleshus omgivet af grønne områder og enge til afgræsning, det hele rammet ind af en læplantning af pil og frugttræer. Man optager kun medlemmer fra det omkringliggende boligkvarter, idet man ikke ønsker biltrafik, og derfor ikke har anlagt parkeringsplads. Også her er man fælles om haveredskaber og indkøb, genbrug og kompostering samt pesticidfri dyrkning. Midlerne til køb af grunden, anlæg af flisestier, læplantning, container og fælleshus, redskaber med videre er stillet til rådighed af fondsmidlerne.
Tekst Hans Preisler, fotos Grethe Bjerregaard

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk