Ud at se
Højt til loftet

 

15 Vesterager planteopbevaring

Tænk på de sarte, flerårige, planters overlevelse.

Mange af os har haft stor glæde af planter i krukker i haven. En del af dem er flerårige men ikke hårdføre og vil kunne udvikle sig og blive større og flottere hvis de har gode overvintringsbetingeser.

 

Planter på hotel

15 Vesterager planteopbevaring Harry VesteragerI efterhånden en hel del år har nogle af os valgt at lade planterne komme ”på hotel” vinteren over for at hente dem hjem igen, når der ikke mere er den store risiko for nattefrost.
Der er ikke mange firmaer her i landet, der udelukkende beskæftiger sig med at passe på planterner for os, men et af dem ligger i Smørum, tæt på København.

 

 

Starten

15 Vesterager planteopbevaring formbeskæringGartneriet, der ikke producerer planter mere men udelukkende passer andres planter om vinteren, drives i dag af Dennis Vesterager. Dennis er barnebarn af Harry Vesterager, der ud over at passe sit gartneri, også var meget optaget af organisationsarbejde inden for dansk gartneri. Selv om han, da han var 64, i 1985 opgav sit gartneri og det meste af det organisatoriske arbejde, var han alt for aktiv til helt at opgive sit erhverv og han fortsatte derfor med at lave sommerplanter til Tivoli og at opbevare deres sarte planter om vinteren. Også blomsterkunstneren Tage Andersen var blandt kunderne. For Harry Vesterager var det dog ”lidt for sjov”, for han var jo pensioneret.

 

Fortsættelsen

15 Vesterager planteopbevaring HibiscusI 2005 var der 60 kunder og barnebarnet Dennis kom med på fuld tid. Hans baggrund er en HTX og merkonomuddannelse og det faglige er tillært, men ingen kunne have en bedre læremester end Harry Vesterager, der stadig er at finde i gartneriet stort set hver eneste dag. Her tales ikke om alder men om lyst til og viden om arbejdet. I 2015 var der ca. 1550 kunder, hvoraf 4/5 private, men arealet på 7000 m2 fordeler sig med ca. 2/3 til private og 1/3 til virksomheder, herunder Tivoli, for virksomheder har ofte mange planter, der skal tages hånd om. Kunderne kommer fortrinsvis fra Sjælland og Skåne. For perioden september til juni kan man få passet sine planter med varme, vand og gødning for 675,- kr. pr. m2 (2015-priser. red.). Hvis man ikke selv har mulighed for at transportere sine planter frem og tilbage henviser gartneriet til vognmænd, som kan hjælpe med dette.

 

Pasningen

Da der jo ikke er tale om stueplanter men planter, der foretrækker en forholdsvis lav temperatur, men dog frostfrit, forsøges at holde en gennemsnitstemperatur, hvor der ikke er mere end 10 graders forskel på dag og nat i januar-februar. Gennemsnitstemperaturen over tre dage er 7 grader C. Der er måleudstyr til alt undtagen vanding, så det meste manuelle arbejde om vinteren er vandingen, der tager ca. 20 timer og forbruger ca. 50 m3 opsamlet regnvand pr. vanding. Der tilføres 2 promille standardgødning ved hver vanding. Til Citrus tilføres jernvitriol, så de holder de grønne blade. Den travleste periode er oktober og maj og arbejdet klares af Dennis, Harry, en elev, en fastansat samt to sæsonansatte gartnere efterår og forår.
I marts og april kan der arrangeres omvisninger. Gartneriets hjemmeside: www.planteopbevaring.com
Grethe Bjerregaard, Havebladet 4/2015

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk