Ud at se
Et besøg værd – Viborg Rådhus

 

23 Viborg raadhus P1010795

Viborg er en af de ældste byer i Danmark anlagt i 900-tallet ved hærvejen. Vi er oldnordisk og betyder det hellige sted på bakken.

 Under Knud den store blev Viborg hovedtingsted og i fortsættelse heraf har Vestre Landsret i dag sæde i byen. I middelalderen var her 5 klostre og 12 sognekirker. De fleste blev nedrevet efter reformationen, men dele af Gråbrødreklosteret og Sortebrødreklosteret er bevaret til i dag. Reformationen i Danmark blev faktisk startet her i Viborg under Hans Tavsens ophold 1525-1529. I dag er Viborg en driftig by med godt 39.000 indbyggere og med knapt 95.000 indbyggere i hele kommunen der arealmæssigt er den næststørste i Danmark.

 

Viborg Rådhus

I forbindelse med kommunesammenlægningerne i 2007 besluttede Viborg Byråd at samle hele den kommunale administration i et nyt, tidssvarende hus. Byggeriet startede i 2009, er tegnet af Henning Larsen Architects og er på 19.400 m2 opført på en 43.200 m2 stor grund. Rådhuset skal danne rammen om et sted, hvor gæster og borgere møder det officielle Viborg og den kommunale service kendetegnet ved stærk faglighed og gensidig respekt.
23 Viborg raadhus P1010796

 

Alle tagflader er beplantet med Sedum.

 

Byggeriet består af en hovedbygning på 6 etager, hvor den fremskudte underetage favner rådhuspladsen og landskabet. Indretningen er tilrettelagt med henblik på fleksibilitet, med samtalerum, fleksrum, tekøkkener og loungeområder og er opdelt i borgerzone, sagsbehandlerzone og medarbejderzone. Byggeriet er planlagt efter grønne principper. Via en varmeveksler udnyttes grundvandet til nedkøling om sommeren og opvarmning om vinteren. Opvarmning sker ved termoaktive konstruktioner med køle- og varmeslanger som sammen med konvektorer ved facaderne sørger for opvarmning af rummene. Ventilationen er naturlig og kun efter behov træder mekanisk ventilation i kraft. Der er etableret solcelleanlæg på alle overdækkede p-pladser, som i øvrigt i lighed med alle tagflader er beplantet med Sedum. Norske Kjell Nupen står for den kunstneriske udsmykning af udearealet med sine 24 træstammeagtige bronzeskulpturer.
Hans Preisler, Havebladet 1/2016. Foto Grethe Bjerregaard

Søg i Havehjørnet


Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk