Ud at se
Besøg ved Dannevirke

 

31 GB P1000453 konsulenttur Sønderjylland Dannevirke september 2014

Dannevirke, Dronning Thyras forsvarsvold mod syd. Danaviirki, Danæwirchi, Danewerk– betyder altsammen Danernes værk og er et system af danske fortifikationer i Sydslesvig i nutidens Slesvig-Holsten.

Denne lineære, defensive jordvold blev konstrueret tværs over den jyske halvøs smalleste sted under vikingetiden. Den blev sidste gang brugt til forsvarsformål under 2. slesvigske krig i 1864. Dannevirke regnes for Nordens største fortidsminde. Dannevirke strakte sig over 30 kilometer tværs over Jylland fra fjorden Slien i øst til marskområder omkring Ejderen i vest. Op til 80 procent af jordvoldene er endnu bevaret, men det må betænkes, at jordvoldene har sænket sig i løbet af tiden. Voldene var altså både højere og stejlere end nu om dage.

 

Dannevirkes centrum

Hovedvolden dannede centrum for hele Dannevirke. Den blev flere gange udbygget og forstærket. Syd for hovedvolden befandt sig med Kovirke en parallelliggende vold.
Den såkaldte forbindelsesvold integrerede også Hedebys halvkredsvold i værket. Dannevirkes østvold mellem Slien og Vindeby Nor forsvarede halvøen Svans og sikrede at fjenden ikke kunne gå uden om hovedvolden ved at sætte over Slien på de smalle steder.

 

Strategisk forsvarsvold

Dannevirke ligger 15–20 km nord for det danske riges gamle sydgrænse ved Ejderen. De første voldanlæg skulle beskytte det strategiske sted, hvor Hærvejen passerer mosestrækningerne vest for Slien ved Hedeby. Fra begyndelsen var det sakserne, man ville forsvare sig imod, senere blev det frankerne og det Tysk-Romerske rige. Statspolitiske og militærpolitiske ændringer førte omkring år 1300 til en opgivelse af forsvarsværket. Det fik dog kortvarig militær betydning igen under de dansk-tyske krige i 1848 og 1864. Under 2. verdenskrig var der planer om at omdanne volden til en kampvognsspærring. Ud over at være en grænsebefæstning menes det også, at Dannevirke beskyttede trafikken mellem Vesterhavet og Østersøen via Hedeby. Skibe sejlede op ad Ejderen og Trenen, hvorefter varerne er blevet omladet og ført over land under Dannevirkes beskyttelse til Hedeby, hvor de igen blev omladet på skibe, som herfra kunne sejle ud gennem Slien (og omvendt).

Gå en tur langs Dannevirke til en bastion fra 1864 og besøg det lille museum for Dannevirke, hvor hovedvejen krydser Dannevirke. Her har man for nylig fundet spor fra de gamle vej- og portanlæg.
Tekst Hans Preisler, foto Grethe Bjerregaard, Havebladet 5/2016

Søg i Havehjørnet


Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk