Ud at se
Audley End

23 P1000092 Hans P

Audley End er et af de fineste eksempler på Jacobinsk byggestil og et af de fornemste eksempler på engelsk havestil i England.


23 P1000095 Hans P23 P1000100 Hans PParterre- og køkkenhave.

 

Det blev opført i årene 1603 til 1614 i fornem Jacobinsk byggestil med en statelig hovedbygning med egen kirke og med sidefløje fra 1881 til servicepersonalet, og dem var der mange af på godset, fra butler over kammertjenere og footmen til køkken- og rengøringspersonalet. Hertil kom placeret væk fra hovedbygningen, staldene også fra 1600-tallet, køkkenhaver, frugthaver og væksthuse. Man var således selvforsynende med alt fra blomster til frugt og grønt.

 

 

Det groedes princip

23 P1000093 Hans PParken er anlagt af en af Englands førende landskabsarkitekter ”Capability Brown” (1716-1783) og er et symbol på den nye romantiske engelske havestil og fremstår som et af de fineste eksempler på denne havestil. Den romantiske engelske have er udformet efter ”det groedes princip”, et stiliseret bakkelandskab hvor hjorte m.v. formede landskabet. Der var ingen blomster, græsset gik helt op til soklen på bygningen. I modsætning til ”det plantedes princip” hvor gartnerne sørgede for at formklippe alle vækster, træer, alleer, takspyramider m.v. Mens Hovedhuset og blomsterparterret, som først blev anlagt i det 19. århundrede, og den centrale midterakse er symmetrisk opbyggede, er resten af haven anlagt asymmetrisk med slyngede grusstier, store træer enten solitære eller som lunde eller skove samt uklippede budskadser. Græsfladerne blev afgræsset af hjortevildt som også bed træerne op i den karakteristiske form, som man kan se i Dyrehaven.

 

Aha-grav

Godsets ejer måtte dog ikke lade sit udsyn forstyrre af hegn og lignende, så hjortene blev forhindret i at søge ind i blomsterparterret og køkkenhaverne ved en aha grav, som er en to meter dyb grøft med mur ind mod godset og svag stigning ind mod folden, placeret således at man ikke kan se den fra bygningerne, da den ligger skjult i selve terrænet. Her findes point de vue, med Temple of Concorde, et græsk tempel, kaskader med vandmølle, pond garden med Teahouse bridge, og en Elysiansk have. Her findes også Polish Memorial, et mindesmærke over polske soldater, som under anden verdenskrig anvendte Audley End til træningscenter.
Hans Preisler, Havebladet 4/2014

 

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk