Havens problemer
Nyttedyr mod skadedyr

 

11 Jann P puppe mariehøne P2150503

I naturen er der utallige eksempler på hvorledes det ene dyr angriber det andet for at opretholde livet. Denne form for bekæmpelse kaldes biologisk bekæmpelse. Her ses en puppe af mariehøne.

Biologisk bekæmpelse er udviklet gennem adskillige år. De dyr, som vi mennesker ikke kan lide eller som generer vore planter, er skadedyr medens dyr som bekæmper disse skadedyr kaldes for nyttedyr. De professionelle gartnere bruger mange nyttedyr i deres væksthuse, som vi almindelige haveejere også kan gøre nytte af.

 

Mariehøns lever af bladlus

11 Jann P larve mariehøne P2150500Det er mariehønelarven, som er den vigtigste. Den har en meget stor appetit inden den forpupper sig til mariehøne. Der er sikkert mange, der har troet at de blåviolette larver med gul-orange pletter, lidt større end mariehøns, er skadedyr fordi de sidder ved siden af bladlusekolonierne. Men de er uhyre nyttige, de æder nemt 30-40 lus om dagen. Mariehøns kan man også have megen glæde af i væksthuset til bekæmpelse af bladlus.

 

Bladlus-galmyg

Bladlus i væksthuset kan bekæmpes af bladlusgalmyg. Man bliver ofte opmærksom på at der er lus, når den glinsende honningdug ses på bladene. Ved lusenes sugning udskilles "honningdug" der hæmmer væksten og er grobund for svampesygdomme.
Bekæmpelsen sker ved at Bladlus-galmyg. Man kan købe disse bladlusgalmyg og sætte dem ud i væksthuset. Brugen foregår ved at pupperne, som er i pakningen, placeres et skyggefuldt sted under planten. Når pupperne klækkes flyver hunnen om natten rundt og finder bladlusekolonierne, hvor æggene placeres. Efter klækningen vandrer larverne rundt og rammer bladlusen med en gift og udsuger den herefter.

 

Mellus bekæmpes af snyltehvepse

Mellus kaldes ofte fejlagtigt for hvide fluer. Mellus er nært beslægtet med bladlus, den er 2 mm lang og har 2 par vinger. Den er dækket af et hvidt lag voks. Når man berører planterne flyver de livligt omkring samtidig med at de ændrer retning hele tiden. Der er flere arter mellus og derfor træffer vi dem også på agurk, tomat, peber m.fl. i væksthuset og på friland ses den bl.a. på jordbær, Fuchsia, kål, Rhododendron.
Udover at det er irriterende at de flyver rundt, tilsøler de også frugterne med deres sukkerholdige ekskrementer (honningdug). Problemet kan være stort på tomat i væksthus.

 

 

Spindemider bekæmpes af rovmider

Når talen er om biologisk bekæmpelse tænkes ofte på rovmider, som æder spindemider. Spindemider har vi såvel i væksthus som på friland og begge steder foregår der en naturlig bekæmpelse ved hjælp af rovmider. I væksthuset sker opformeringen af spindemider så hurtigt, at det ofte er nødvendigt at udsætte rovmider for at opnå en effektiv bekæmpelse. Det er især på agurk i væksthus, der er de store problemer med spindemider. Ser man på agurkbladenes overside nogle gule pletter, så er det meget tænkeligt, at der er spindemider, som sidder og suger på bladundersiden. Rovmider kan også bruges på potteplanter i stuen.
Når rovmiderne har ædt spindemiderne, æder de hinanden, og den sidste dør af sult.

 

Nematoder

Nematoder er mikroskopiske rundorme der kan angribe forskellige larver af skadedyr og slå dem ihjel indefra, da de trænger ind i larverne og opformerer sig. Nematoder bruges til at bekæmpe væksthussnudebillen, som bedre kendes som øresnudebille, og som når den gnaver på Rhododendron, kaldes "billetklipperen" pga. af de huller, de gnaver i bladene. Nematoder vandes ud i jorden ved en jordtemperatur på 15-25 °C.

 

Sørgemyg

Sørgemyg kender vi fra potteplanterne, især ser vi den voksne, som ingen skade gør når den flyver op fra potteplanterne. Men larven, som befinder sig nede i jorden, kan af og til skade mange planter. For det meste lever sørgemyggens larve af alger og svampe i pottejorden, men når den forekommer i potter med stiklinger, frøformerede planter, løg m.m. kan dem hæmme planterne. Sørgemyg bekæmpes med nematoder.
Jann Poulsen, Havebladet 3/2016

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk