Havens problemer
Bladlus er mangfoldige

 

26 uldlus blade

Mange har haft problemer med bladluseangreb i hække, frugttræer, roser og stauder.

De ovenfor omtalte plantegrupper er kun nogle af de planter, der angribes af bladlus. De er overalt og de er meget forskellige i levevis og hvad de angriber.

 

Bladlus går ikke kun på blade

Navnet bladlus er faktisk ikke helt entydigt, for mange af arterne går også på grene, skud, blomster og rødder. Bladlus suger saft fra planterne og de udskiller det sukker, de optager, i form af honningdug. Honningdug er klistret og der kan hurtigt udvikles sodskimmelsvampe i honningduggen, der bliver sort.
Bladlusene er mellem 1 og 5 mm lange, de kan være grønne, røde, næsten hvide og sorte. De har følehorn og tre par ben. Bladlus formerer sig utroligt hurtigt og hvor der er mange bladlus ses afskudte, grålige huder. Bladlus kan være både vingede og uvingede. De fleste bladlusarter foretrækker bestemte planter, men der er planter, der er vært for mange forskellige bladlusarter. Nogle af bladlusarterne har værtskifte, dvs. at deres æg og første to til tre generationer tilbringes på vedagtige planter og sommergenerationerne tilbringes på urteagtige planter.

 

Forskellige typer af bladlus

Grøn æblebladlus, kålbladlus, bøgebladlus, nåletræsbladlus, sitkabladlus, ferskenbladlus, agurkbladlus er nogle af de arter, der som navnene siger, foretrækker de værtplanter, hvis navne de bærer. Symptomerne på angreb kan være sammenrulning af blade, misfarvning af blade, opsvulmning af grene eller bladstilke mv. Da lusene minder så meget om hinanden kan det være symptomerne og de planter, der angribes, der afgør hvilken lus, der er tale om.

Andre lusearter
Blodlus, rodlus, uldlus, skjoldlus er andre lusearter, der ikke sjældent forekommer på vore planter. Blodlusene er røde indvendig og dækket af hvide vokstråde, der beskytter lusen. Den overvintrer i barkrevner og på æbletræernes rødder. Rodlusene overvintrer på rødder men kan også findes andre steder på planten i sommerperioden. Uldlus afsondrer en mængde voks der lægger sig som et lag pudder over dyret. Skjoldlusene er, som navnet siger, dækket af skjolde, der beskytter dem. Når skjoldlusene har fået etableret sig et sted bliver de der og spreder sig derfra.

 

Bekæmpelse

Da lusene formerer sig så hurtigt kan man den ene dag synes at planterne har det fint og den næste opdage, at de er dækket af lus, især i de unge, saftige plantedele. Ved først at skylle planterne godt med en hård vandstråle kan man fjerne en hel del af lusene. Derefter kan bekæmpes med insektsæbe. Behandlingen bør gentages tre til fire gange med tre til fem dages mellemrum, alt efter hvor varmt det er. Jo varmere jo kortere mellemrum. Skjoldlus aftørres fra planten, før den behandles. Her er vandstrålen ikke tilstrækkeligt. Du kan lave din egen insektsæbe ved at blande 20 g brunsæbe og 10 ml sprit i en l vand og derefter sprøjte de angrebne planter. Sprøjt indtil væsken dryppe fra planten.
Grethe Bjerregaard, Havebladet 3/2014

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk