Havens problemer
Sikre angribere

 

31 sommerfugl074

Kålsommerfuglen er let at kende på de hvide vinger.

Vejret og kulturteknikken er afgørende for om angreb af sygdomme og skadedyr lykkes. Havens grønsager kan angribes af et utal af sygdomme og skadedyr. Nogle er sjældne, andre optræder hvert år. Direkte bekæmpelse er sjældent mulig, men kulturteknik kan i nogle tilfælde minimere skaden. - Vel at mærke hvis man griber ind i tide. det følgende omtales nogle velkendte sygdomme og skadedyr.

 

Ageruglen

 

 

31 agerugle073En let berøring får ageruglens larve til at t rulle sammen.

 

Som fuldt udviklet er ageruglens grå larve 4 cm lang og kendes på , at den ruller sig sammen ved berøring. De første 1,5 mm store larver kan man finde på planterne fra midten af juni. Udviklingen er meget afhængig af temperaturen. Ved 17 grader klækkes æggene efter 10 dage men efter kun fem dage hvis temperaturen er 25 grader. Er temperaturen kun 12 grader vil 80 procent af larverne gå til. I det tidlige stadium gnaver larverne af de overjordiske plantedele, hvor de efterlader 1 mm store huller. Men også overgnavede stilke kan være et tegn på angreb. De små larver er meget følsomme over for våd jord og vil derfor kunne bekæmpes ved hyppige vandinger. Man tvinger dem derved til at sidde på bladene hele tiden hvilket øger dødeligheden. Larverne bliver hurtigt lyssky og er da kun aktive om natten. I de sidste larvestadie befinder larverne sig hele tiden nede i jorden, hvor de gnaver af rødderne og efterlader sig store huller.. Især kartofler og rødbeder er udsatte. Men heller ikke gulerødder, porre og løg kan ventes at gå fri.

 

Kålsommerfuglen

 

31 kaalsommerfugl075Den store kålsommerfugls larve kendes på de gule strber og sorte pletter.

 

Risikoen for angreb af kålfsommerfuglen er ikke til at tage fejl af, når man ser de kønne hvide sommerfugle svæve over de korsblomstrede køkkenurter, især kål.. Sommerfuglens æg klækkes allerede i maj. Men det er sjældent, at angrebet bliver alvorligt før i juli - august.. Der kan være tale om to arter som kendes på larvernes udseende. Den mest almindelige er den store sommerfugl hvis larver bliver 4 cm lange, grønne med gul rygstribe. En anden forskel er at den lille lægger sine æg enkeltvis mens den store lægger dem i hobe på undersiden af bladene. Det gør at det er forholdsvis nemt at gå planterne igennem og kvase æggene. Da æggene lægges over en længere periode bør man gøre det til ren rutine. Vejrforholdene kan dog blive en god samarbejdspartner. Regn og blæst medfører nogle år at sommerfuglene ikke kan flyve og at æg og larver går til. Er vejret gunstigt for sommerfuglene bør planterne dækkes med net så snart de første sommerfugle er på vingerne. Der findes også et biologisk middel som sættes ind mod larverne.

 

Kartoffelskurv

 

Der findes flere typer af skurv.. Den mest almindelige kendes på, at den danner brune, ru pletter på overhuden af knoldene. Sygdommen skyldes en bakterie, der ynder en let og forholdsvis tør jord En forebyggende foranstaltning kan derfor være hyppige vandinger under knolddannelsesperioden. Da skurven foretrækker et højt reaktionstal kan det være hensigtsmæsigt at gøde med svovlsur ammoniak, hvis man ellers anvender kunstgødning.

 

Gulerodsfluen

 

Gulerodsfluen overlever i jorden som larve eller puppe. Første generation, der klækkes i maj mærker man sædvanligvis ikke meget til. Men er vejrforholdene gunstige er næste generation fremme i sidste halvdel af juli og ind i september. Angrebet viser sig som rustfarvede gnav især i nederste halvdel af rødderne. Selv om der ikke dyrkes gulerødder i miles omkreds kan man godt regne med at ens gulerodsbed bliver hjemsøgt af fluerne. Der er ingen direkte bekæmpelse af larven,. Men det vil være klogt at s dække planterne med fibernet eller insektdug. Gulerodsfluen holder sig ikke til gulerødder men angriber også knold- og bladselleri, pastinak, persille og persillerod.
Eigil Bisgaard Jensen, Havebladet 2/2016  

 

 

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk