Havens problemer
Klematis kan også få sygdomme

 

klematis182

Korrekt plantning er det bedste værn mod sygdomme og skadedyr i Klematis.

Selv om alt synes gjort på bedste måde, kan der alligevel opstå problemer.

 

Manglende blomstring

Kraftig tilvækst og beskæring kan gå ud over blomstringen. Fjernelse af halvdelen af grene og blade vil opmuntre planten til at sætte sideskud og dermed blomsterknopper. Kalium har indflydelse på blomsterdannelsen så brug en kaliumriggødning. Hvis dette ikke hjælper en plante som aldrig har blomstret eller kun ganske lidt må planten kasseres og en blomsterrig, ny sort anskaffes.

 

Grønne blomster i kølige perioder

I fugtige, solfattige og kølige perioder kan det forekomme at plantens første blomster ikke er helt gennemfarvede.
Når vejret bliver lunt og solrigt vender planten som regel tilbage til vanlig blomstring. En kaliumrig gødning kan afhjælpe problemet.

 

Misfarvede og visne blade

Hos nogle Klematis-typer kan nogle af de nederste blade visner selv om planten er blevet beskåret kraftigt om foråret. De første blade der fremkom i foråret har opfyldt deres mission og derfor takker de af. Det kaldes for "bare ben". Ønsker man ikke at se på disse "bare ben" kan der planten stauder, evt. en lav stedsegrøn foran planten.
Er der for lidt næring tilgængeligt kan planten tage næring fra de ældre blade for at bruge næringen hos de nye blade.
Meget mere alvorlig er virussygdom der ses som mosaik - hvid- eller gulbroget - på bladene. Planten bliver svagere og det vil gå ud over blomstringen. Der er ingen bekæmpelse af virus, så planten må graves op og destrueres for ikke at smitte andre planter.
Planter der sælges fra planteskoler/-centre er virusfri da producenternes planter kontrolleres for virus af Statens Plantetilsyn.

 

Klematisvisnesyge er ret almindelig

Klematisvisnesyge ses især hos de storblomstrede arter og sorter. En flot ung plante, kan fra den ene dag til den anden iagttages,med hængende blade og knopper. Den første indskydelse vil ofte være at den trænger til vand, men stænglen kan ikke optage vand.
De angrebne stængler klippes af helt ned til jorden eller helt ned under jordoverflade, der skal nok komme nye skud.
Forskellige svampe som angriber blade og stængler men også jordboende svampe kan være årsagen. Sprøjtning med svampemidler kan forsøges, men ofte er det bedre at skifte planten ud.
Andre årsager kan være vandlidende jord, dårlig sammenvoksning i forbindelse med podning, insekt- eller snegleangreb.
Hvis problemet fortsætter år efter år, må planten graves op og destrueres.

 

Meldug er en svampelidelse

Meldug ses især hen på sommeren men alle er mere eller mindre modtagelige på tørre steder, opad husmure, espalierer og i små, indelukkede gårdhaver. Plantes Klematis frit i haven ses meldug sjældent, især hvis planten passes med vand og gødning. Sprøjtning er en mulighed, men gode vækstbetingelser er bedre.

 

Ørentvistfælden

Ørentvister går til angreb på nye skud og blomsterknopperne der bliver hullede så blomsterne er misdannede når de springer ud.
En omvendt urtepotte med let fugtet papir eller tørt græs kan stilles ved roden af klematisen. Ørentvister søger ind i urtepotten for at undgå dagslys. Urtepotten fjernes hen på eftermiddagen og ørentvisterne kan pilles ud og destrueres.

 

Småblomstrede klematis får ikke "bare ben"

Ved at plante både en storblomstret og en småblomstret klematis op ad samme stolpe sikres bladsætning hele vejen og yderligere kan det sikre en lang blomstringsperiode, idet den ene blomstrer tidligt mens den anden først blomstrer hen på sommeren.

 

Jordblanding til klematis

1 del opgravet muldjord og 1 del halvt omsat kompost evt. bladjord, samt 1 del grus ved leret jord. Grav et ca. 60 cm dybt plantehul. Fyld 20 cm af hullet op med jordblandingen, fordel plantens rødder i plantehullet - planten skal placeres mindst 20 cm dybere end den tidlige har stået i potten. Jorden fyldes på, trædes forsigtigt til og der gives 10-15 liter vand. Et vandingsrør kan graves ned. Klip evt. planten ned til 10-20 cm, det sikrer en god forgrening fra starten.
Jann Poulsen, Havebladet 2/2016

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk