Havens problemer
Buksbombladlopper

Der kan dryppe små dråber af hvidt, voksagtigt fra skudspidserne. Det er ekskrementer fra bladloppens nymfer.

 

Iagttagelse

 

Bladene ligner nærmest kålblade. Skud hæmmes i væksten og får tætsiddende, bægerformede blade. 


Årsag

 

Bladloppen er et meget almindeligt forekommende, saftsugende insekt som angriber skuddene. Nymferne er bleggrønne og op til 2 mm lange insekter, der angriber om foråret. Om sommeren ses de voksne insekter med vinger, men de gør ingen skade.


Hvad kan der gøres

 

Oftest er skaden betydningsløs. Oftest bruges buksbom som formklippede planter eller som klippede hække og så er buksbombladlopper ikke noget problem, hvor der ses en svækkelse af planten.
Jann Poulsen, Havebladet 3/2015

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk