Havens problemer
Solsvidning

8 primula071

Sollyset er uundværligt for alt liv på jorden. Alligevel kan sollyset i flere tilfælde virke skadeligt på overjordiske plantedele.


Solsvidning kan skyldes sollysets sammensætning af lysbølger. Solens varmepåvirkning giver øget fordampning fra jorden og planterne og kan give skade. Vanddråber på bladene efter regn eller vanding kan virke som brændglas og medføre en svidning af plantevævet. Derfor må der aldrig vandes i solskin.
Der kan også ske pludselige ændringer i lysmængden. Klart vejr efter længere tids gråvejr, klar luft efter stærk regn – som fjerner "skyggende" forureningsstoffer i atmosfæren, kan være medvirkende til skade på planterne. Så der kan være mange årsager til at planterne mistrives i en periode.
Symptomer: Ved solsvidning bliver bladene blege, gullige/rødlige og ikke mindst de hænger slapt nedad. Under uheldige omstændigheder kan koncentreret solsvidning give brune og døde pletter på bladene. Også frugter kan få mørke pletter, unaturlig farve og ru hud på solsiden. Barken kan falde af, hvis tynde korklag pludselig bliver stærk opvarmede. Om vinteren kan stedsegrønne blad- og nålebærende planter have slappe blade og nåle. Der kan ses brune eller døde pletter. Det skyldes fordampningen i den ofte kraftige vintersol, som nedsætter vandindholdet i blade og nåle og ny vandforsyning fra rødderne kan ikke tilføres pga. frossen jord.
Beskyt: Sarte planter må beskyttes, ikke mindst i forår og forsommer. Det kan gøres med rørmåtter, fibernet eller hessian men også grangrene bruges.
Ved kraftig beskæring/udtynding kan lysmængden ændre sig og give tilbageværende planter – bunddækkende planter – eller plantedele en gradvis ændring-tilvænning til de nye lysforhold.
Jann Poulsen, Havebladet 2/2014

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk