Havens problemer
Blommevikler, gerariumskimmel, rodlus

22vikler2012032

Sygdomme og skadedyr er overalt, og det kan ikke undgås at planterne rammes. Jo bedre form planterne er i, jo bedre modstår de angrebene.

 

 

Blommevikler (se billedet)

Iagttagelse: Der kan ses ca. 1 cm lange larver med brunt hoved der gnaver i blommer. Larverne gnaver af frugttkødet, oftest kun lige under huden. Et gnav medfører at der udtrækkes saft, der stivner og ses som harpiksdråber. Endvidere ses grynede, vandede vævspartier. Larven findes senere gnavende omkring stenen, hvor brune ekskrementer kan ses. Frugter, der er angrebet, modner tidligt og falder af. Der kan ses et hul, hvor larven har gnavet sig ud.
Årsag: Det er en vikler Cydia funebrana hvis larver der gnaver i frugterne. Normalt er der kun en generation, men er sommeren varm kan der forekomme to generationer.
Hvad kan gøres: Det vigtigste er at fjerne alle angrebne frugter før larverne forlader frugterne.
Hos nogle blommesorter kan blommeviklerens angreb virke som en kærkommen udtynding af frugterne.

 

 

Geraniumskimmel

Iagttagelse: Misfarvede partier på bladene, hvor der udvikles bleggrønne eller lysebrune kantede partier. Ved alvorlige angreb kan bladene visne. På bladenes underside ses hvidlige, dunede svampepletter, svarende til de misdannede partier på oversiden af bladene.
Forveksling kan forekomme med symptomer på hvidlig svampevækst på bladstængler og skud, men det skyldes svampesygdommen meldug.
Årsag: Det er en svamp Peronospora som især spreder sig ved dårligt luftskifte og under fugtige forhold.
Hvad kan der gøres: Det er kun et at gøre; omhyggeligt at fjerne alle inficerede blade.
Geraniums danske navn er storkenæb. Alle arter og hybrider kan angribes.

 

Rodlus

Iagttagelse: Planter sygner lettere hen, ved angreb får planterne nedsat vækstkraft, ikke mindst i solrigt vejr.
Årsag: Lus som er op til 2-3 mm lange og grålig cremefarvede, undertiden kan de være blågrønne. De lever mellem planters rødder eller i rodhalsen. Rodlus udskiller ofte hvid, pulverformet eller fnugget voks og giver angrebne rødder og omgivende jordpartikler et hvidt overtræk.
Der er flere arter af rodlus som kan optræde i kolonihaven, bl.a. bønnerodlus på bønner og pralbønner. Andre går på salat, aurikler, jordskokker, roser, hyld, nelliker, tjørn, gulerødder og f.eks. pastinak.
Hvad kan gøres: Sædskifte er den bedste måde at undgå rodlus på. Rodlus kan overvintre i jorden på rester af foregående års afgrøder.
Jann Poulsen, Havebladet 3/2012

 

 

 

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk