Havens problemer
Kvælstofmangel

Iagttagelse: Bladene er små, klorotiske (gulfarvede) og hele plantes væksthæmmes, planterne er ikke frodige, ser nærmest syge ud.

Misfarvning af bladene på nogle planter ses som rød eller rødviolet misfarvning efterhånden som mængden af grønt pigment falder. Misfarvningen ses først på de ældste, nederste blade. Hvis mangelsituationen fortsætter, kan alle plantens blade misfarves. Ved kvælstofmangel hæmmes også blomstring, frugtsætning og dannelse af rødder og knolde.
Årsagen: Det er især i lette jorder med et lavt indhold af organisk materiale eller hvis jorden har været intensiv dyrket, at problemet er størst, men kvælstofmangel kan forekomme på alle jorder. Bruges der store mængder flis kan det være årsagen, da kvælstof fjernes fra jorden når ligninet i træet nedbrydes. (Lignin - vedstof, en kulhydrat-agtig cyklisk forbindelse som udgør 30% af træ. Lignin findes i cellevæggene, men dannes først under den såkaldte forvedning, når cellerne er ret gamle. Lignin er et hårdt og modstandsdygtigt stof, som ved nedbrydning bruger kvælstof).
Hvad kan gøres: Tilfør jævnlig kvælstof, gerne i form af husdyrgødning, kompost og jorddække. Dyrk bælgplanter, som er i stand til at binde luftens kvælstof ved hjælp af bakterieknolde på rødderne. Og ellers bruges blandingsgødning med højt kvælstofindhold (N = kvælstof).
Jann Poulsen, Havebladet 4/2012

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk