Havens problemer
Af skade bliver man klog

 

18 porrer Bisgaard

Porreplante angrebet af porremøl.

 

 

 

 

 

 

 


Der er stille i kolonihaven. Huset er lukket af for vinteren. Regnvandstønden er tømt, og sarte stauder er vinterdækket. Det er nu man kan sidde lunt inden døre og tænke tilbage på hvad der gik godt og ikke mindst hvad der slog fejl.

I væksthuset kan angreb af spindemider have medført, at agurkerne måtte ryddes, mens vækstforholdene endnu var gode.
Miderne sidder på undersiden af bladene, hvor de suger af plantesaften. Som følge af sugningen får bladene gule prikker. Senere dækkes undersiden af midernes spind. Miden kan holdes i skak ved hjælp af en rovmide, der købes bestilles) hos plantehandleren. Men det er vigtigt, at der sættes ind på det rette tidspunkt. Det er, når miden har etableret sig men før den har så godt fat, at det er uoverkommeligt for rovmiden at få overtaget.

 

Væksthustomaterne

I tomaterne kan det største problem have været angreb af svampe. Der kan være tale om fløjlsplet, som tidligere var et meget stort problem, men mange sorter er nu modstandsdygtige, men også angreb af gråskimmel og andre skimmelsvampe. Risikoen for angreb er størst i stillestående og fugtig luft. Man bør derfor fjerne de nederste blade på planterne for at fremme luftskiftet, vande planterne om morgenen frem for om aftenen og lade luftvinduerne være åbne om natten.

 

Skadedyr i det fri

I det fri har angreb af skadedyr sandsynligvis været et større problem end svampesygdomme.


Porremøl

Mange af skadedyrene har flere generationer i løbet af sommeren. Nogle af dem gør især skade sidst på sæsonen. Det gælder således angreb af porremøl. Første generation er fremme allerede i forsommeren, hvor de overvintrende insekter lægger æg på porreplanternes blade. Det er dog sjældent, at det bemærkes. Derimod kan 2. generation være meget aggressiv og totalt ødelæggende. Angrebet vise sig ved at planterne får et flosset udseende, som om de havde været udsatte for en kraftig blæst. Det skyldes porremøllets larve, der sidder inde mellem bladene, hvor de gnaver sig stadig dybere ind i planten, så selv hjerteskuddet kan blive ødelagt.
Knoporm
En sommer med bygevejr er skyld i, at man i år ikke har mærket meget til ageruglens larve, knopormene. Normalt kan man forvente de mest massive flyvninger i juni – juli. Hunnen lægger da sine æg på bladene af blandt andet kartofler, rødbeder og porre. Efter klækningen begynder de små larver at æde af bladene, der får vindueslignende huller. På dette tidspunkt vil man kunne stresse larverne ved hyppige vandinger, hvis ikke det er bygevejr. Efterhånden som larverne bliver større, begynder de at gnave af roden, men kan også være skyld i, at småplanternes stilk gnaves over. Larverne vil være lette at kende, fordi de ved berøring ruller sig sammen.


Kålflue

Begynder kålplanterne at hænge, kan man godt være sikker på, at der er tale om angreb af kålfluen. Første generation var i år allerede fremme i maj, hvor fluen lagde sine æg i huller og sprækker ved grunden af kålplantens stængel. Men man må forudse, at fluen fortsætter med at lægge æg til ind i juni, og allerede i juli kan man forvente angreb af 2. generation. Fluerne har to eller tre generationer årligt, hvoraf første generation normalt er den værste. I år blev der dog også set angreb i august - september. Så det kan være nødvendigt at dække med insektnet eller fibernet det meste af sommeren.
Eigil Bisgaard Jensen, Havebladet 5/2012

Søg i Havehjørnet


Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk