Havens problemer
Skimmel er skurken

 

20 tomat046

Når tomatplanternes blade mister den grønne farve, kan årsagen være angreb af svampe.

 

Tomat er nok den mest almindelige kultur i hobbyvæksthusene. Planterne er relativt nemme at dyrke og der er mængder af anvendelsesmuligheder i køkkenet for de modne frugter – i øvrigt også for de grønne, der ikke når at modne i efteråret.
Der er ikke de store problemer i første del af vækstsæsonen. Er man ikke for utålmodig i foråret og venter med at plante til risikoen for nattefrost er ovre, er frostskader sjældne. Sædvanligvis slipper man også for angreb af skadedyr, selv om mellus, som regel kaldt hvide fluer, kan være en mulighed. Derimod kræver sidste del af vækstsæsonen stor opmærksomhed. Især er der stor risiko for angreb af svampesygdommen gråskimmel med det latinske navn Botrytis cinerea. Man undgår næppe sygdommen, men man kan begrænse skaden.

 

Høj luftfugtighed

Svampens angreb lykkes kun hvis luftfugtigheden er høj i længere tid. Derfor angriber svampen især i efterårsmånederne. De angrebne blade får gråbrune rådletter som hurtigt breder sig og omfatter hele bladet. Vil man være sikker på, at der er tale om svampeangreb kan man putte et angrebet blad ned i en plastpose. Der vil da efter nogle dage udvikles en gråbrun svampeuld. Også stænglen kan angribes og medføre at toppen dør.

 

Skadet væv

De mest almindelige symptomer på frugterne er mørke prikker omgivet af en lys zone – navnlig på oversiden. Angrebet give ikke anledning til råd på frugterne men svampen kan via frugtstilken trænge ind i frugten og medføre frugtfald. Svampen angriber først og fremmest svage eller skadede plantedele. Det kan være stabbe efter beskæring eller for hårdhændet afbladning. Der vil altid være svampesporer i luften. Men kun hvis luftfugtigheden har været høj i længere tid slår angrebet an.
Temperaturen har ikke nær så stor betydning. Svampen kan således spire allerede ved 0 grader, men bedst ved 20-22 grader samtidig med at luftfugtigheden er over 90 procent.

 

Forebyg

Der findes ikke noget vidundermiddel mod gråskimmel, så haveejeren er henvist til at forebygge angreb.
Det eneste middel mod angreb af gråskimmel er at nedsætte luftfugtigheden. Det har således vist sig, at man kan nedsætte angrebet med 25 procent hvis man lader luftvinduerne stå åbne om natten – også selv om temperauren er 16 grader. Men der er flere muligheder for at nedsætte luftfugtigheden. Man bør således helst vande planterne om morgenen frem for om aftenen. Har man ikke den mulighed bør man åbne vinduer og døre til planerne er tørre. Det kan også være klogt at afblade den nederste del af stængler for at skabe luftcirkulation mellem planterne. Er de nederste blade gule, er der ingen grund til betænkelighed. Man det skal ske uden at efterlade unødvendigt store sår, de kan danne indfaldsport for svampen.

 

Kartoffelskimmel

Som det fremgår angriber gråskimmel især de vegetative dele af planten. Men der kan også ske skimmelangreb som især rammer frugterne. Det skyldes kartoffelskimmel, der er velkendt af de fleste haveejere. Både blade og stængler angribes, men svampen kendes især på frugterne, der får store, brunlige, hårde rådpletter, som kan træne dybt ind i frugtkødet.
Er vejret varmt og fugtigt kan svampen optræde allerede i juni men er mest almindelig i august-september. Navnlig kølige nætter og varme dage er ideelle for svampens udvikling.
Forsvaret mod begge svampearter er lav luftfugtighed.
Eigil Bisgaard Jensen, Havebladet 4/2014

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk