Havens pleje
Læ i haven

Overalt hvor der dyrkes planter er det vigtigt med læ, også i kolonihaven.

Læ nedsætter fordampningen hos planterne. Samtidig sker der en lille stigning af jordtemperaturen. Vind og blæst kan fremkalde vindskade hos de sarte, fremspirede blade, det kan et godt læ være med til at forhindre.
Læhegnet må ikke være for tæt, tilbageholdes 100 % af vinden, som det er tilfældet ved læmure, tætte træhegn etc. vil vinden blive kastet over og slå ned på planterne på den anden side og kan så gøre skade på dem.
Et læhegn som f.eks. en hæk skal bremse vinden langsomt, så den siver videre gennem hækken. Der er forsøg som viser, at den bedste lævirkning opnås ved et hulareal på ca. 30 procent. En hæk læer også på vindsiden, dog kun med ca. 10 procent, men dog en virkning for planterne. Planter som bruges til at give læ, skal kunne holde grene og løv helt ned til jorden. Om sommeren, når der er blade på planterne, vil 60-70 % vind gå gennem hækken, når løver er faldet af om efteråret vil der kun blive tilbageholdt 30-40 %.
Udover at læ er vigtigt for havens planter, er det også vigtigt for havens bestøvere, honningbier og andre nyttige insekter, har brug for læ. Frugttræer og -buske nyder godt af læet til nyttedyrene og kan derved sikre en god høst.
Efterårsmånederne er gode til plantning. I september er det de stedsegrønne hækplanter, der plantes. De løvfældende barrodshækplanter kan kommer i jorden i oktober, medens bøg først plantes i november - eller som det ofte siges, bøg plantes i måneden med 4 ettaler - den 11-11 - og skulle en plante komme i jorden kl. 11.11 må det være helt perfekt.
En god læbeplantning omkring haveforeningen, tæt helt fra jorden, er til glæde og gavn for alle i foreningen.
Jann Poulsen, Havebladet 4/2014

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk