Havens pleje
Gøremål juni

6 chinatown069Det kan ikke undgås at planter i væksthus og have i perioder kan få lus. Spul lusene af med vandslangen. De fleste planter klarer et luseangreb uden problemer. I væksthuset kan der evt. bruges insektsæbe.

Træer og buske

 

• Efterhånden som de forårsblomstrende buske og træer er afblomstret, kan der foretages en beskæring/udtynding.
• Stedsegrønne beskæres, klip ikke længere tilbage end der er grønne skud under det sted, hvor der klippes. Formklipning kan udføres.
• Hække klippes sidst på måneden, klip helt tilbage hvortil der blev klippet sidste gang, således at hækkene ikke bliver bredere.

 

Klatre- og slyngplanter

6Santana068Klarterose Rosa 'Santana'

 

Mange af planterne kommer oprindeligt fra skovagtige miljøer og med en , ofte kraftig, vækst. Når der skal plantes i kolonihaven bør man efterligne de naturlige miljøer.
Det er jordbundsforholdene og placering i forhold til solen, som er det vigtigste at iagttage.
Til klematis skal jorden helst være letmuldet, skovagtig bladjord og drænet. Lerjord er ikke noget for klematis. Plantes inde ved huset er det vigtigt at få udskiftet jorden. Klematis plantes ligesom roser godt dybt. Klematis vil helst vokse i halvskygge. Plantes på sydsiden bør der plantes lave stedsegrønne, som kan skygge for den nederste del at planten.
Klatreroser placeret tæt på husets facade bliver nemt udsat for udtørring og dermed bliver de modtagelige for svampesygdommene meldug og stråleplet. Derfor er det vigtigt, ved en tør placering, at roserne ikke mangler vand fra maj og juni. Er jorden tilpas fugtig undgås mange sygdomme.
Sørg for at planterne bindes solidt op så frodigheden virkelig kommet til sin ret.

 

Blomsterhaven

• Sommerblomster kan udplantes rundt om i havens bede
• Gyvelbuskene klippes helt tilbage til friske nye skud straks efter afblomstring. Start medens buskene er nye og små. Klip årligt da ældre buske ikke tåler kraftig tilbageklipning.

 

Roser i blomsterbede

Ofte er det en fordel at have roserne fordelt i blomsterbedene, sammen med stauder, sommerblomster og blomsterløg, det sikrer blomstring fra det tidlige forår til langt hen i efteråret.
Roser kræver megen pleje og skal derfor placeres, så de er lette at komme til og hvor man ser dem dagligt. Da der skal fjernes visne blomster klippes afblomstrede grene godt tilbage, så de kan skyde nye grene, som blomstrer senere på sommeren.
Vanding og gødning er nogle gange nødvendigt. Gød ikke senere end sidst i juli, ellers er er risiko for dårlig afmodning af rosernes grene om efteråret. Er grenene stadig urteagtige er der risiko for frostskade.
Flere af stauderne i havens bede kan have brug for opbinding, så grenene ikke ligger henad jorden. Høje stauder er med til at give bedet højde.

 

Græsplænen

• En slidstræk græsplæne kræver lidt gødning – lidt og tit. Gød i forbindelse med en regnbyge på mindst 10 mm. Eller gød når græsset er helt tørt. Gødningen fordeles jævnt ud over græsplænen.

Græs stjæler næring og vand
Frugttræer og andre planter som plantes i græsplænen konkurrerer med græsset om næringen. Et frugttræ i en græsplæne skal under sin opvækst gødes dobbelt så meget som på bar jord for at opnå normal vækst. Ønskes at plante i græsplæne skal der være et græsfrit område med en radius fra træets stamme på en meter. Efterhånden når træets rødder udenfor dette græsfri område, så ønskes træer i græsplænen, ska man være indstillet på dobbelt gødningsmængde omkring træerne.

 

Frugthaven

• Det kan nu konstateres, hvor godt frugttræerne er blevet bestøvet og om det bliver til et godt frugtår.
• Vanskud, der nu er 10-20 cm lange, kan med fordel rykkes af mens de stadig er urteagtige. Mange vanskud opstår lige under beskæringssåret fra vinterbeskæringen.

 

Grene kan nedbøjes

7 grenvaegt070Skud, der vokser lodret, vil have en kraftigere vækst end et vandretvoksende skud. For at bremse et lodretvoksende skud, og dermed fremme blomstring og frugtsætning, kan en gren bøjes ned til vandret. En gren kan bindes ned til andre grene i træet; er det ikke muligt, kan grenen tvinges ned med en snor til en pløk i jorden. Grenvægte er også en mulighed, her bindes en sten med et hul til grenen, så grenen tvinges nedad, alt afhængig af grenens tykkelse og stenens størrelse, kan det blive aktuelt at binde flere sten til grenen for at få den ned til vandret.
Oftest fremkommer der mange skud på espaliertræer ved beskæring, også her vil det fremme frugtsætningen at binde grene ned.

Køkkenhaven
• Hold jorden løsnet mellem grøntsager med en håndkultivator, det mindsker fordampningen.
• I tørre perioder vandes der om aftenen eller tidligt morgen – aldrig midt på dagen
• Tidlige jordbærsorter modner. Afmærk særligt yderige planter – fra disse tages nye jordbærplanter fra udløberne, planter med mange bær giver få udløbere.
• Agurk, kål, majs, porrer tomat, selleri og squash udplantes, jordtemperaturen er høj.

Plantedække af kål
Dække til kål kan bestå af et 5-7 cm tykt lag af smågrene – 5-10 cm lange, blade og andre planterester, som lægges omkring nyplantede kålplanter. Plantedækket beskytter mod angreb af kålfluen, som dermed ikke kan få æglægningsbrodden ned i jorden tæt ved planten. Den opgiver og prøver at finde kålplanter som ikke er beskyttet. Det er effektiv biologisk bekæmpelse. Plantedækket holder samtidig på fugtigheden i jorden og sikrer god vækst for planterne.

 

Væksthuset

• Stammeagurkerne høstes når de er 25-30 cm lange
• Krysantemumstiklingerne har rødder og udplantes i haven
• Er der overvintrede figenfrugter, kan de høstes
• Der udtyndes i vindrueklaserne, måske skal halvdelen fjernes

Fornyelse af tomat
Er en tomatplante af en eller anden grund gået i stå og mistrives er det muligt at forny den ved at fjerne bladene et stykke opad stænglen. Den bladfri stængel bøjes ned og dækkes med jord og der vil dannes nye rødder. Den gamle plante fjernes, og en ny er startet.

 

Krukker og altankasser

• Sommerblomster kan plantes. Vand rigeligt.
• Krydderurter plantes i gerne store krukker.
• Sæt en underskål under krukkerne og vand i underskålen.

 

Gød lidt, men tit

Næringsoptagelsen i planter kan kun foregå i vandopløselig form. Derfor er der nøje sammenhæng mellem vanding og gødskning, ikke mindst i krukker og altankasser. I pottejord er der lidt næring, men det skal suppleres, når planterne er i vækst. Flydende gødning er nemt at bruge og let at opløse i vand. På etiketten står blandingsforholdet, giv ikke større mængde end anbefalet. Lidt, men tit, giver planterne en jævn vækstrytme.

 

Husk også

 

Det gør man ikke: Vander græsplænen i tørre perioder. Det er vandspild, da græsset vil komme fint igen, når det atter regner.
Jann Poulsen, Havebladet 2/2014

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk