Havens pleje
Kompost – fremstilling og anvendelse

 

24 25 Mia IMG 1810

Kompost kan ikke bare skæres over én kam, der er stor forskel på de forskellige typer, og hvordan de anvendes bedst.

 

Plantedoping

Når man skal skaffe gødning til sin køkkenhave, står man over for valget mellem kunstgødning og organisk gødning. Fremstilling af kunstgødning er meget energikrævende, det giver ingen næring til jordbundens organismer, det tilfører planterne næring i en så tilgængelig form, at de kommer til at se ud som om de trives, men på langt sigt nedbrydes jordens frugtbarhed og behovet for sprøjtemidler øges, fordi planterne bliver mindre modstandsdygtige.

 

Organisk gødning

24 25 Mia IMG 8892Det kan betale sig at kontakte kommunen før man anskaffer sig en kompostbeholder, da der er flere kommuner, der giver tilskud til eller endda tilbyder en gratis kompostbeholder.

 

Organisk gødning er alt fra dyremøg til komposteret plantemateriale og husholdningsaffald. Organisk gødning giver jorden en pensionsopsparing i form af humus, der holder på både vand og næringsstoffer.

 

Ormekompostering

Orme skaffes ved at snuppe en håndfuld fra en anden beholder eller køb på nettet. De arbejder bedst mellem 5-25 grader C, så beholderen skal stilles uden for direkte sollys og i læ. Ormene fodres med frugt- og grønsagsrester, kaffegrums, tefiltre, æggeskaller mm. samt mindre haveaffald som visne plantedele og hækafklip. Undgå madrester som mælkeprodukter, kød, sovs og fedt, der får komposten til at lugte grimt og tiltrække rotter og fluer. Undgå rester af sprøjtede frugter (især citrus), da svampegiften på deres overflade har en negativ effekt på komposteringsprocessen. Der er meget væske i husholdningsaffald, derfor kan komposten blive for fugtig og iltfattig, hvis ikke der også tilføres tørt groft materiale som halm, fintklippede staudetoppe eller savsmuld.

 

Varmekompostering

24 25 Mia IMG 2581Den kompost, man kan hente på landets genbrugsstationer, er af varierende kvalitet.

 

I en varmekompost er det svampe og bakterier, der står for omdannelsen af plantematerialet. Materialet kan enten lægges direkte på jorden eller i en trækasse og skal minimum måle 1 kubikmeter for at komme op 60 grader i midten, som gør, at sygdomskim og ukrudtsfrø dør. Er materialet for kulstofholdigt (halm, kviste og savsmuld), går processen i stå, og er det for kvælstofholdigt (græsafklip, dyremøg og husholdningsaffald), vil det brænde sammen. Man kan derfor lægge det tørre haveaffald i lag med ormekompost, friske blade og hønse- eller kaninmøg, som er mere kvælstofholdigt og derved få mere gang i komposteringsprocessen. Kompostbunken skal være tilpas fugtig og luftig, så vanding kan være nødvendigt. Hvis materialet er meget findelt, kan det være nødvendigt at ruske op i det og er det stort og danner luftlommer, må man træde i det. Kompostbunken skal stå i skyggen og dækkes med et gammelt tæppe, halm eller fiberdug for at holde på varme og fugt og for at næringsstofferne ikke vaskes ud i regnvejr. Alt efter årstid vil det tage 2-5 måneder at lave en færdig kompost. Materialet i midten vil være mere omsat end det udenpå, så hvis man ønsker det hele omsat, skal komposten stikkes om. Det er dog en fordel at have både halvt omsat og helt omsat kompost at gøre godt med forskellige steder i haven.

 

Anvendelse

24 25 Mia IMG 1006Færdig ormekompost er helt omsat og derfor ret kraftig kost for nye, sarte planterødder, så den anvendes til planter i god vækst. Ormekompost udvikler ikke varme og kan indeholde sygdomskim, skadedyr og spiredygtige ukrudtsfrø, der er uhensigtsmæssige at få i køkkenhaven. Ormekompost er bedst i en blanding med jord og sand til altankasser og krukker. Den færdige varmekompost er ofte noget grovere end den fine, færdige ormekompost. Meget groft, eller halvt omsat, materiale skal anvendes som jordforbedring i strukturfattige bede eller som jorddække både om sommeren og om vinteren. Halvt omsat kompost holder gang i jordens mikroliv og sikrer, at der er gødning til planterne senere på sæsonen. Er materialet fint og helt omsat kan det anvendes med det samme i køkkenhavens bede, også inden såning, hvor det indarbejdes i det øverste jordlag.
Mia Stochholm, Havebladet 2/2014

Søg i Havehjørnet


Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk