Havens pleje
Skyggespil i haven

 

22 23 skovstiplant10 FrankFrodig skovbundsagtg stemning.

Har du et mørkt hjørne i haven, hvor græsset ikke vil trives? – så fortvivl ikke. Her er der rigtig meget andet, der kan gro.

Det er godt med et skyggefuldt sted, hvor man kan sætte sig en varm sommerdag. I skyggen lider planterne sjældent af vandmangel, og det giver en helt anden frodighed end i resten af haven – når blot du vælger de rigtige planter. En fuldstændig solåben have uden skyggende træer giver lys og energi til mange sommerblomster og køkkenurter, men den bliver let lidt ”flad”, da den mangler højde og variationen mellem lys og skyggepartier.
I den skyggefulde del af haven ser man bedre farverne, der let bliver udvaskede i det skarpe lys og bladenes former og tekstur bliver også tydeligere, fordi lyset falder mere blødt end på de planter, som står i fuld sol. Desuden dukker der sjældent så meget frøukrudt op i skyggepartierne, så alt i alt er skyggehaven både flot, frodig og nem at passe.

 

Skyggetålende stauder

22 23 storrodetstorkenaeb FrankStorrodet storkenæb, Geranium macrorrhizum, kan trives under selv store træer, da de tåler både tørke og skygge.

 

Det kan være svært at få planter med en rig blomstring til at boltre sig i skyggen, men der er mængder af andre skønne planter, der stortrives under de lidt mørke forhold. De skyggetålende planter kan kendes på deres store, ofte mørkegrønne blade, der er med til at skabe frodighed i skyggen. De er f.eks. bladplanter som hasselurt, hosta og bispehue, der ikke har så imponerende blomster, men som udmærker sig ved bladenes form og farve. En form og farve der vel at mærke holder meget længere end en flygtig blomstring.
Planter med store blade som rabarber, bregner og storkonval giver et frodigt næsten tropisk udseende og sender tankerne til regnskoven. Bregner findes i mange forskellige udgaver. De mindste som radeløv er kun10-15 cm høje, så du behøver altså ikke et stort område for at skabe et frodigt haveparti. Når først du får øjnene op for det store udvalg i skyggeplanterne, vil du se, at der er et utal af forskellige bladformer, og det kan ligefrem gå hen at blive en spændende hobby at samle på disse planter.

 

Skyggen nord for hus og hæk

22 23 IMG 2809 Frank AnemoneHøstanemonen er sensommerens dronning. Den lader intet ukrudt komme op under dens tætte blade. Den kan stå mange år på samme sted og takket være de dybe pælerødder tåler den også en ret tør jord.

 

Langs nordsiden af kolonihavehuset eller hækken er der skygge en stor del af dagen, men her er der også en anden udfordring, nemlig vandmangel, som sjældent passer skyggetålende planter, der gerne vokser i frodig jord. Tagudhæng og tagrende betyder, at der sjældent falder regn langs huset, så her må der enten vandes ekstra eller vælges planter, der er både tørke- og skyggetålende. Blandt de bedste er kæmpestenbræk, storrodet storkenæb og gul lærkespore, der alle blomstrer i skyggen. De samme forhold gælder ofte langs nordsiden af hækken, hvor hækkens rødder ofte stjæler af vandet, så stauderne ikke får glæde af det. Det gælder især, hvis det er en ligusterhæk, der har rødderne i jordoverfladen.

 

Let skygge med små træer

22 23 IMG 9345 Frank Sorbus maaskeJapansk røn, Sorbus commixta 'Dudong' er et lille fint træ med et fliget løv, der giver en behagelig skygge.

 

Hvis der mangler skygge i haven, kan du let skabe det med nogle mindre, letløvede træer. Det er smukt, når træerne skaber en flimrende skygge på plænen og de forskellige lysforhold, der opstår under trækronerne giver forskellige vækstforhold og mulighed for en mere varieret beplantning. Blandt de bedste små træer er hjertetræ, tretorn, paradisæbler og små rønnetræer, f.eks. japansk røn ‘Dudong’. Æbletræer kaster en tættere skygge, men kan også bruges, hvis du holder dem nede og lysåbne med beskæringer. Hvis du planter træerne lidt tæt, kan du skabe et lille mini-skovparti. Læg en lille sti mellem træerne og plant et frodigt bunddække. Så kan du gå din egen lille skovtur hjemme i haven og opleve ”skoven” indefra, det giver en meget bedre oplevelse og en virkelig fornemmelse af at være i en skov. Også selv om den kun er tre meter bred.

 

Skab en skovbund

Den mørke del af haven lægger op til at dyrke skovbundsagtige planter. De er kendetegnet ved deres frodighed og smukke bladformer, ofte med enkle, lyse blomster eller store, mørkegrønne blade. Du kan lave et flot bed, der udelukkende består af flotte bladplanter som bregner, hosta, hasselurt, bispehue og hvidbrogede kærmindesøstre. Eller du kan supplere med blomstrende som storkenæb, høstanemoner eller hjerteblomster.

 

Udnyt den smalle strimmel jord

Den smalle, mørke passage, der ofte er mellem hus og skel er et oplagt sted at lave en lille skovbundshave. Læg nogle trædesten og plant ellers jorden til med lavt bunddække og flotte bladplanter. Du kan supplere med et par buksbomkugler eller en lav laurbærkirsebær for at give lidt struktur i vinterhalvåret. Det giver både en nem og smuk afdeling i haven. Den kræver kun nogle få lugninger i løbet af året og giver mange flere oplevelser end en lang strimmel græs, der skal slås hver uge og som regel er fuld af mos.

 

Gør jorden frodig

22 23 bispehue FrankBispehue danner tætte puder i skyggen og får fine, næsten hjerteformede brogede blade, der bliver mere grønne hen på sommeren.

 

Hvis jorden ikke er muldrig fra naturens hånd, kan du lægge et lag på 10 cm velomsat kompost ud over arealet og grave det ned i jorden, så det bliver blandet godt med den oprindelige jord. Hvis der i forvejen er planter, så du ikke kan grave, kan du i stedet hjælpe frodigheden på vej ved årligt at tilføre et par cm kompost som jorddække mellem planterne. Det virker samtidig som gødning, så du ikke behøver at gøde yderligere. Læg desuden visne blade hen over området til efteråret, så beskytter du planterne og giver samtidig regnormene noget at leve af.


Kend dine skyggeplanter

Skyggetålende planter er ofte kendetegnet ved at have store og/eller ret mørkegrønne blade. Det skyldes, at de har brug for store mængder klorofyl (grønkorn) til at omsætte det sparsomme lys til energi. Vinca har ganske vist små, men til gengæld mange og meget mørkegrønne blade.

 

Skygge eller halvskygge?

22 23 bregneroghosta FrankHosta er en klassiker til halvskygge. Når den først er etableret tåler den også en del tørke. Der findes utallige varianter, hvoraf en del med hvidbrogede blade, der lyser op i skyggen.

 

Skygge og halvskygge er flydende begreber. Som udgangspunkt er skyggeplanter vækster, der lever størstedelen af deres liv i skyggen. Der er dog ingen planter, der trives i total mørke. Derimod kan de godt stå i skygge hele dagen op ad et hus, fordi der trods alt kommer en del indirekte lys fra himlen. Halvskygge betyder normalt sol enten formiddag eller eftermiddag. Eller en let skygge hele dagen, f.eks. flimrende lys under et træ. Der skal cirka være 3-4 timers sol om dagen.
Frank Kirkegaard Hansen, Havebladet 2/2016

Søg i Havehjørnet


Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk