Havens pleje
Gøremål april

Træer og buske

Plantetid, husk store veldrænede huller og vand grundigt.
Forsytia begynder at blomstre. Dens danske navn er Vårguld.
Frost kan ødelægge blomsterknopperne. Lave, sarte planter kan dækkes med fiberdug.

6 april Etoile de Violette

 

Beskæring af Klematis


Clematis ’Etoile de Violette’ beskæres i april.

 

Ikke alle Klematis skal beskæres på samme årstid. Populært inddeles Klematis i 3 grupperinger.

Første gruppe beskæres først i april inden nyvæksten rigtig er begyndt. Disse sorter kan tåle at blive klippet helt ned til 15-20 cm over jorden. Blomsterne dannes i skudspidsen på årsskuddene og blomstringen sker fra juli og hen på efteråret. Clematis jackmannii og Clematis ’Ville de Lyon’ hører til denne gruppe.
Anden gruppe blomstrer tidligt forår, april/maj, og kan få en svag efterblomstring i efteråret. Blomsterne kommer fra knopper, der har overvintret, så beskær først efter blomstring i juni. Nyd blomsterne og beskær/udtynd efter blomstringen. Eksempel: Clematis ’Montana Rubens’
Tredje gruppe er de storblomstrede, som blomstrer i maj/juni. Beskæres efter blomstring. Blomsterknopperne dannes året efter. Storblomstrede kan genblomstre i august/september.


Blomsterhaven


Lave roser beskæres kraftigt. Klatre- og buskroser udtyndes i sidste halvdel af måneden. Lavendler klippes ikke længere tilbage, end at der er friske knopper under klippet.
Stauder begynder at bryde med nye blade og de første blomstrer.
Forårsblomstrende lyng beskæres/klippes godt tilbage efter blomstring. Efterårsblomstrende lyng beskæres også om foråret.

 

Vibeæg

Vibeæg er et løg som blomstrer i april-maj. Navnet Vibeæg refererer til blomsterne, der er mønstret/ternet som fuglen Vibens æg.
Løget Vibeæg har det latinske navn Fritillaria meleagris. Vibeæg bliver ikke liggende hvor de blev lagt, når de sætter frø, da frøene kan blive spredt over en større afstand. Det tager 4-5 år at få blomstrende planter fra frø. Det kan være charmerende med blomstrende Vibeæg forskellige steder i kolonihavens bede. De er nemme at grave op og fjerne, hvis de har placeret sig uheldigt.

 

Græsplænen


Der skal gang i græsset, så hvis den ikke har fået endnu, så giv 3 kg blandingsgødning pr. 100 m².
Ukrudt kan fjernes med ukrudtsjern.
Græstørv kan bruges til at ”lappe” småhuller i græsplænen.

 

Ukrudt i plænen

Ukrudt i plænen er meget irriterende. Græsplænen skal helst være forholdsvis ens i form og farve – ukrudt i en ellers velholdt plæne falder lige i øjnene. De fleste ukrudtsplanter kan ikke tåle plæneklipperens knive og er ikke noget problem, men dem med lavtsiddende hjerteskud dukker sig, selv om klippehøjden er lav. Et problem med især kløver, ærenpris, Bellis, vejbred og mælkebøtter. Ved pasningen af plænen gælder: klip ikke lavt, klip ofte og sørg for tilførsel af gødning jævnligt – herved stimuleres græsserne. Lug evt. med ukrudtsjern. Ved større flader af kløver kan det være nødvendigt at grave fladen bort og så nyt græs.

 

Frugthaven


Figner kan plantes på en beskyttet lun plads, gerne på en sydside.
Ompodning af frugttræer sker midt i måneden. Brug kviste klippet i marts og gemt i sand/grus.
Rabarber begynder tidligt at røre på sig, snart er det tid til rabarberkompot.

 

Efterårsbærende hindbær

Efterårsbærende hindbær er nemme at dyrke. Giver bær over en lang periode om efteråret. Da efterårsbærende hindbær blomstrer sent, undgås normalt begge generationer af hindbærsnudebillen, og dermed ingen larver, som populært kaldes for orm i hindbær. Problemet med ”orm” i hindbær er i sommerhindbær.

 

Køkkenhaven

Når jordtemperaturen er ca. 10 °C kan de tidligste afgrøder sås. Såtidspunkt: se på frøposen.
Kartofler lægges ved en jordtemperatur på ca. 10 °C eller når ukrudtet spirer. Kartoflerne lægges i 6 cm dybde i en løs jord. 20-30 cm mellem kartoflerne og 60-75 cm mellem rækkerne. Disse afstande sikrer en passende knoldstørrelse.
Persille kan sås. Læg frøene i vand et døgn inden såning - det giver hurtigere spiring.

 

Artiskok

Udover at være en grønsag er artiskok også en smuk prydplante med bregnelignende blade og en dekorativ blomsterstand, som kan give køkkenhaven et frodigt pift sommeren igennem.
Artiskok kræver en god, næringsrig, veldrænet muldjord og en lun vokseplads. Når jordtemperaturen er mindst 10 °C kan frøene sås direkte på blivestedet. Er der væksthus så da i potter og udplant senere. Frø fra artiskok er ikke frøkonstant, dvs. at planterne kan blive forskellige. Planter kan købes og de er ensartede. Der forhandles oftest mere end en sort, - en god sort er ’Herregård’.
Artiskok plantes med 50-60 cm mellem planter og rækker.
Blomsterstænglerne fremkommer først andet år, så man må væbne sig med tålmodighed. De svageste knopper fjernes, så det er kun de kraftigste der bevares.
Høsten foregår i juli-august. Det er de kødfulde dele af blomsterhovederne (kurvedækbladene), der først og fremmest er delikate. Man spiser det nederste af de kødfulde dækblade og blomsterbunden (kurvlejet), der hedder stolen/hjertet. Lader man de små sideskud udvikles, kan de spises hele.
Efter høst skæres stænglerne bort. Sent om efteråret dækkes med et tykt lag kompost, blade eller tang, det er vigtigt at beskytte rødderne godt mod frost.
Formering kan ske vegetativt ved at afskære kraftige rodskud eller siderødder.

 

Væksthuset

Vinplanten begynder at skyde nye skud. Når knopperne i hele vinrankens længde er begyndt at skyde, bindes ranken op til sin sædvanlige plads. Vinen må ikke anbringes så den spærrer for luftgennemstrømningen fra luftvinduerne.
Sidst i april sås majs i potter. Hav mindst 50 planter til udplantning for at sikre en god vindbestøvning når den tid kommer.
Beskæring af vinranken sker når blomsterklaserne udvikles og hele sommeren.

 

Dyrkning i beholdere

Undgå tidskrævende arbejde med at udskifte jorden i væksthuset og vælg i stedet at dyrke væksthusplanter i beholdere, som er placeret oven på jorden.
Når der dyrkes i beholdere, så vær opmærksom på at der skal tilføres vand og gødning, ligeledes opbinding, da rødderne ikke har så meget at gro fast i.
Plantesække indeholdende næringsberiget vækstmedium og er mest brugt. Sækkene lægges oven på jorden eller på multicapkasser. Der skæres hul i sækkene, hvor planterne kan plantes.
Mange af de krukker og potter som anvendes på terrassen, kan også anvendes til plantedyrkning i væksthuset.
Når der ikke dyrkes i jorden i væksthuset, kan det være praktisk at have en fast belægning bestående af fliser, klinker o. lign. hvorpå kasser, spande, krukker, potter mfl. placeres således at væksthuset bliver et dekorativt rum med plads til planter og en stol/bænk.

 

Krukker og altankasser

Forskellige arter af blomsterløg giver farve.
Træagtige planter, som har overvintret, beskæres og formes. Døde grene fjernes.
Der kan plantes nyt. Brug frisk jord og sørg for dræn.

 

Jord, vækstmedie

Jorden i krukken, potten, altankassen er plantens spisekammer og afgiver nærigstoffer til vandet, som planten optager.
Vækstmedier som tørvestrøelse og stenuld indeholder ikke næringsstoffer og deres opgave er at sikre plantens fysiske forankring, næringsstoffer må tilføres.
Det er mere vigtigt at jorden til potter er kvalitetsmæssigt helt i orden end det f.eks. er i haven. Planternes rødder skal hente vand og næring fra hvad der kan være i potten, medens planter frit udplantet i haven kan hente vand og næring langt omkring.
Jorden skal være porøs og sørge for vand og næring og samtidig sikre, at overskydende vand løber gennem potten og ud i en underskål, således at planten ikke drukner.

 

Husk også

Efterhånden som narcisser (påske- og pinseliljer), tulipaner og andre løgvækster afblomstrer, brækkes blomsten af, så der ikke bruges energi til frødannelse.

Det gør man ikke

Gøder jordbær i april – det giver blot kraftig vækst og mængder af blade, og går ud over udbyttet – gød jordbær efter høst i juli.
Jann Poulsen, Havebladet 1/2014

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk