Havens pleje
Aktiv i haven i september

 

04 06 oktober træer Jann Surbær

! Husk - tidspunktet for plantning af stedsegrønne planter er ideelt. Jordtemperaturen er stadig høj - plant når jorden er våd, så vil planternes rødder hurtigt etablere sig.
! Undlad - at lægge blomsterløg på samme sted, hvor der tidligere har ligget løgvækster. Læg altid løg i frisk jord, så kan angreb af svampesygdomme undgås.

 

 

Vejret i september

 

Gennemsnitstemperatur 12,7 °C
Nedbørsmængde 71 mm
Nedbørsdage 13
Relativ luftfugtighed 73 %
Fordampning 50 mm
Solskinstimer 148
Vindretning: vestlig
Let nattefrost kan forekomme enkelte nætter

Nedbørsgennemsnit:
Nordjylland 71 mm
Midt - og Vestjylland 86 mm
Østjylland 70 mm
Syd- og Sønderjylland 86 mm
Fyn 59 mm
Vest- og Sydsjælland 56 mm
+ Lolland-Falster
København, Nordsjælland 60 mm
Bornholm 61 mm

 

Træer og buske

Stedsegrønne planter kan udnytte jordtemperaturen, som stadig er høj, til at få etableret et god rodnet så rødderne får god jordkontakt. Det er vigtigt, da de stedsegrønne beholder nåle og blade vinteren igennem og har brug for at kunne optage vand fra rødderne når solen skinner sidst på vinteren og tidligt på foråret og der sker en fordampning fra nåle og blade. Hvis der ikke kan suges vand op, sker der en udtørring som resulterer i det, der kaldes en vinterskade.
Stedsegrønne planter kan formklippes.

 

Blomsterhaven

Der er mange farver i staudebedet og farverige buketter kan plukkes. Der kan samles frø fra planternes frøstande. Frøet opbevares tørt, en konvolut kan være et godt bevaringssted og evt. i køleskabet. Husk at notere blomsterfarve og højde på stauden.
Blomsterløg kan lægges. Det kan være gamle løg som er gravet op i foråret og tørret i løbet af sommeren, som kan placeres rundt i haven, eller nyindkøbte løg, som giver den flotteste farvevirkning til foråret, hvis der lægges ca. 16 stk. pr. kvadratmeter.
Narcisser (påske- og pinseliljer) sætter pris på en jord med et lavt reaktionstal mens tulipaner klarer sig bedst på en kalkholdig jord.
Er du plantesamler, så vælg nogle få specialer og saml sorter og varianter inden for specialet. Det er vigtigt at der også tages hensyn til jordbunds- og klimaforhold.

 

Græsplænen

Der kan sås nye græsplæner. Sørg for at jorden er gennemarbejdet, ukrudtsfri og planeret helt jævn inden græsfrøene fordeles jævnt.
Vælg en græsfrøblanding som er lavtvoksende. En god græsfrøblanding giver den smukkeste, tætteste og nemmeste græsplæne at klippe.
Ved pletter evt. efter slid kan der repareres med rullegræs (færdiggræs). Husk at vande efter udlægning. 

 

Frugthaven

Frugterne på de forskellige frugtbuske er ved at være modne og klar til plukning. Frugterne kan bruges friske, men de fleste forarbejdes til frugtgrød, gele, marmelade m.m. I forbindelse med plukning bør buskene beskæres, det sikrer lys og luft i planterne og forbygger dermed mod svampesygdomme og skadedyr. Nogle af de ældste grene (de mørkeste) fjernes helt. Herefter udtyndes busken, så den har en harmonisk form. De beskårne grene med frugter kan tages med hen på terrassen, hvor frugter nemt kan plukkes i en behagelig stilling.

 

Køkkenhaven

De sidste kartofler graves op. Sorter dem grundigt, så kun de sunde og ubeskadige kartoffelknolde lægges til opbevaring tørt og frostfrit. Kartofler ånder og afgiver vanddamp så for at forebygge råd må kartoffelknoldene ikke lukkes inde.
Der kan sås grøntgødning i de tømte jordstykker i starten af måneden. Det er især honningurt, der er velegnet. Grøntgødning holder på de næringsstoffer der frigives i jorden, medens den endnu er varm. Man undgår at næringsstofferne udvaskes og går tabt for plantevæksten til næste år.

 

Væksthuset

Sæsonen begynder at aftage. Der kan stadig være gode frugter og er planterne sunde, kan det betale sig enkelte nætter at dække væksthusets tag, men luk ikke luftvinduerne helt.
Skær toppen af tomatplanterne over den øverste klase. Er vanding nødvendig, så vand forsigtigt, planterne må ikke blive våde.

 

Krukker og altankasser

Der er stadig mængder af blomster og stor frodighed. Hvis der er risiko for nattefrost, kan der dækkes med aviser eller andet.
Er der forårsblomstrende stauder i nogle af krukkerne, kan de graves op, deles og genplantes. Skift jorden i krukken, så planterne får gode vækstvilkår.
Der kan lægges løg og knolde.
De formklippede stedsegrønne beskæres og vil stå i deres stramme form vinteren igennem.
Jann Poulsen, Havebladet 4/2015

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk