Havens pleje
Gøremål: marts & april

De første haveaktiviteter går først og fremmest ud på at forberede havesæsonen.

06plastic

 

De første haveaktiviteter går først og fremmest ud på at forberede havesæsonen.


Marts


Pergamentagtige blade

I løbet af vinteren kan græsplænen få visne pergamentagtige blade i pletter af uregelmæssig størrelse. Disse kan variere fra nogle få cm til flere kvadratmeter.

Er der høj luftfugtighed, som forekommer i langhårede" græsplæner, eller hvis de er meget tætte og dækket af sne og is i en længere periode, kan planterne svækkes så meget at de let bliver bytte for svampen sneskimmel.
Derfor er det vigtigt at græsset er klippet og revet inden der falder sne, og at våde blade fra buske og træer er fjernet.
Når sneen er væk rives pletterne godt igennem med en løvrive med ståltænder. Der kan evt. sås græsfrø i pletterne.

Giv 2-3 kg NPK - blandingsgødning pr. 100 m² som grundgødning til hele græsplænen sidst på måneden.


Klargøring af køkkenhaven

Når jorden i køkkenhaven begynder at blive tør i overfladen er det muligt at bearbejde den.

Brug en håndkultivator, derved får jorden et knoldet udseende, også kaldet knoldstruktur, som giver luft (ilt) ned til jorden, og som samtidig holder på fugtigheden.

Er der overvintrende ukrudtsplanter fjernes de ved håndlugning inden de kan smide frø til en ny ukrudtsbestand.

Bruges en fræser til jordbehandling er det vigtigt at jorden er passende tør inden den fræses.

En våd jord kan totalt ødelægges ved fræsning.
Jordtemperaturen skal helst være 8-10 °C inden der arbejdes og sås i j den, brug et jordtermometer.

Når ukrudtsfrø spirer er jordtemperaturen ca. 8 °C.

Et jordtermometer har man også glæde af i væksthuset for at sikre den rette temperatur inden der sås og plantes.
Der kan lægges plast ud på jorden, hvor der skal lægges tidlige kartofler.

At varme jorden op med plast kan også bruges til ærter, gulerødder, salat og spinat.

Efter såning lægges plasten på igen.

Når frøene er spiret skal plasten hæves ved hjælp af buer. Rører plasten de nyspirede sarte blade, vil nattefrost svide bladene.


Reduktion af rødder

Planter som dyrkes i potter eller krukker kan have behov for ompotning.

I begyndelsen forgår ompotningen ved at give rødderne bedre plads ved at potte dem om til en større potte eller krukke.

Ofte ønskes ikke større potter eller krukker, det har noget at gøre med om det er muligt at flytte potterne/krukkerne.

Tag planten ud af potten/krukken og klip rødderne af hele vejen rundt - f.eks. 5 cm.

Fjern noget af den gamle pottejord mellem rødderne og sæt planten tilbage i potten/krukken hvorefter der fyldes en god pottemuld rundt om det afkortede rodnet.

Jorden må ikke være for kold, tag evt. pottemulden ind i varmen 8 dag før den skal bruges.

Der vandes grundigt, så rødderne får god kontakt med jorden.

Anvend flydende gødning i vækstperioden.


April


Ompodning


Sidst på måneden er der ved at være godt med saft i træernes grene.

Så er det tidspunktet hvor der podes.

Ompodning forgår på eksisterende træer i haven.

Sav de grene af som der skal sættes tilbage tidligere på året, saves yderlig 1 cm af, således at såret er nyt og frisk.


Podekviste, vil det være praktisk at prøve at lave nogle lange plane snit i grene, der ikke skal bruges, så man ikke ødelægger podekvistene.

Kniven som bruges skal kunne slibes meget skarp, så man med et enkelt træk kan udføre et snit, der er helt plant og 4-5 cm langt.

Følgende 2 metoder er de mest brugte:

 

1. Snit i barken. Før kniven ind i barken 5-7 cm under den afsavede gren og træk kniven opad. Forsigtigt løsnes barken til begge sider, så podekvisten forsigtigt kan skubbes ned i revnen.

2. Parallelsnit. Der skæres to parallelle snit med en afstand som podekvistens tykkelse, og barken mellem de to snit løsnes og podekvisten skubbes forsigtigt på plads.


07pod1Podekvisten skæres til således at der bliver et langt plan snit. Den afkortes til 3-5 knopper og skubbes ned i den tidligere skårne revne.

Bind bast, snor, gummibånd etc. om grenen, så podekvisten sidder så fast at skulle en fugl lande på toppen af podekvisten, rører den sig ikke.

Herefter smøres podevoks på, så alle snitflader er dækket også toppen af podekvisten. Podevoksen beskytter mod udtørring og sørger for at der ikke kommer vand, smittekim eller andet ind, så der sikres en vellykket sammenvoksning. Om det lykkes kan ses i løbet af 3-4 uger, når podekvistens knopper grønnes.


07pod2Podekvisten tilskæres med et langt plant snit.

Kniven skal være uhyre skarpsleben.

Snit i gren, klar til podekvist.

 

 

 

Ompodning af gren: Snitfladerne mod hinanden.

07pod3   
Gummibånd bindes stramt, således at podekvisten ikke kan bevæge sig.

 

 

 

07pod4

 

Når podekvist er bundet sammen med gren, kommes omhyggeligt podevoks på alle snitflader.

 

Ompodning af ældre æbletræ. Bemærk, podevoks på alle sårflader.

 

Når bønner driller

Mange kolonister har af og til problemer med spiring af bønner. Bønner er varmkrævende, derfor kan en start i væksthuset være ideel. Læg 2 bønnefrø i en urtepotte med god pottejord og lad dem spire i væksthuset. Midt i maj vil jordtemperaturen i køkkenhaven været 12-15 °C og bønnerne kan plantes ud i rækker. Er der dårligt spirede planter kasseres de, så der kun plantes sunde planter. Forvarmning af jorden med plast kan også være en god ide til bønner.


Forårsblomstrende buske

07forsythiaForsythia udtyndes ved jorden.

Buske som spiræa, forsytia, kirsebærkornel, peberbusk, troldnød, hasselbror etc. som blomster i forårsmånederne beskæres efter blomstring.

Det sker ved udtynding.

Beskæres før blomstring, vil man klippe mange grene af, som ellers ville blomstre.

De nye skud fremkommer først efter blomstring.

Fjern først enkelte store grene (de ældste er de mørkeste) som udgår fra basis for at få luft ind i busken.

Herved sikres nye skud fra bunden af planten.

Derefter udtyndes i de resterede grene, så busken bliver harmonisk. Klip gerne tilbage over udadvendte sidegrene.
Ved at tage en femtedel af de gamle grene hvert år vil busken være fornyet over 5 år, og busken vil hele tiden være harmonisk, blomsterrig og have passende størrelse, også i forhold til naboplanterne.


De første rabarber

07rabarberRabarber i potter/spande kan drives tidligt i væksthus.

I væksthuset kan man have megen glæde af at potte nogle utraditionelle væksthusplanter, som rabarber. Ved at potte nogle rabarberplanter i spande og sætte dem i væksthuset, er det muligt at trække tidlige rabarber.
Jordbærplanter i potter kan blomstre.

De kan bestøves ved brug af en blød pensel.

Nogle dage er der varmt nok til at de automatiske vinduesåbnere åbner vinduerne og man kan håbe på, at der smutter en eller flere bier ind, som kan klare bestøvningen.

Frugterne vil udvikle sig, og det er muligt at høste lækre, røde, modne jordbær væsentligt tidligere end på friland.

 


Jann Poulsen, Havebladet 1/2011

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk