Havens pleje
Beskæring af nåletræer

Mange nåletræer er vanskelige at beskære, når de er blevet ældre

 

25 DSC 0095 Juni 2007, kolonihave, nåletræ

 

 

 

Nåletræer udvikler ofte en kegleformet vækst, hvor grenene enten sidder i en spiral eller tilfældigt på en central stamme.

Mange af nåletræerne er vanskelige at beskære når de er blevet ældre.
I almindelighed gælder, at nåletræer ikke kan skæres tilbage til gammelt træ, hvor der ikke sidder nåle, for der er meget få sovende knopper, når der ikke er nåle.

Taks er dog en undtagelse herfra.

Hvis et nåletræ står klemt, vil det betyde at den del af træet, der ikke får tilstrækkeligt med lys, bliver grimt og nøgent og man kan ikke beskære sig ud af det.


Vækst som juletræer

Hos træer med kun et enkelt topskud, som juletræer, kan man ikke fjerne topskuddet uden at ødelægge træets form.

Der udvikles ikke et nyt topskud.

Dette gælder ældre træer.

Hos unge træer af denne type kan endeknoppen blive ødelagt hvorefter der udvikles to nye skud, der konkurrerer.

Her kan man fjerne det ene og evt. binde det til en stok, så det hjælpes til at blive helt opret.


Køb dværgnåletræer

For at undgå beskæring af nåletræer kan det betale sig at købe langsomtvoksende sorter eller ligefrem dværgsorter.

Deres vækst er ofte spektakulær i sig selv og den kræver ikke beskæring.

Nåletræer med udbredt vækstform kan komme til at rage ud over en sti eller andre planter.

Her afkortes de grene, der er for lange, så snittet skjules af andre grene.


Fyr

Hvis det er nødvendigt at beskære en fyr (Pinus) for at holde den mere kompakt, kan man fjerne halvdelen af de nye, unge skud før nålene begynder at strække sig.


Løvfældende nåletræer

Lærk (Larix) og tempeltræ (Ginkgo) er eksempler på nåletræer, der taber bladene om vinteren.

Det betyder imidlertid ikke at eksempelvis lærk får et nyt topskud hvis det gamle fjernes.

Hvis toppen fjernes på et flere år gammelt træ er den væk for altid.


Beskæringstidspunkt

Mange nåletræer indeholder en hel del harpiks, så træet kan bløde, hvis det beskæres i de perioder, hvor der er kraftig vækst i træet, som regel tidligt på foråret og måske i en periode igen om sommeren.

Derfor er det bedst at beskære nåletræer om efteråret til midt på vinteren.


Hække af nåletræer

Hække af nåletræer er ikke det mest almindelige, men hvis de behandles rigtigt kan de være meget smukke.

Det er vigtigt at formningen af hækkene startes mens planterne er unge, da de færreste nåletræer skyder fra gammelt ved.

Når man ser ind i en hæk af nåletræer, vil grenene oftest være helt uden nåle i den del af grenen, der vender ind mod hovedstammen og som ikke får lys.

Det gælder om at holde hækkene så tætte som muligt.

Jo mere løs hækken er, jo lettere skades den af vind- og snetryk og der opstår bare pletter i hækken, som ikke uden videre kan repareres.

 


Grethe Bjerregaard, Havebladet 3/2011

Havehjørnet OBS!

 

Find artkler

 

Vælg det emne du er interesseret i eller brug søgefunktionen. Søgefunktionen finder du herover, emnerne finder du øverst til venstre i vinduet.

 

Har du spørgsmål om planter?

 

Er der noget, du gerne vil vide om planter, så skriv til Grethe Bjerregaard.Du kan normalt forvente svar i løbet af en uge når du bruger denne adresse: gb@kolonihave.dk